RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I last meet hime two years ago.

  • A. 
   I haven’t met him for two years.
  • B. 
   I meet him every two years.
  • C. 
   I’ve met him for two years.
  • D. 
   I could meet him the last two years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7326

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • I wish I had a computer.
 • My brother is too young to ride to school.
 • I last meet hime two years ago.
 • Maryam and Lan/ been/ pen pals/ over two years.
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Maryam’s first day/ Ha Noi/ Lan/ took/ her/ Hoan Kiem Lake.
 • Maryam/impressed/the beauty/Ha  Noi.
YOMEDIA