YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Choose the complete sentences

  Câu hỏi:

  Maryam and Lan/ been/ pen pals/ over two years.

  • A. 
   Maryam and Lan had been pen pals over two years.
  • B. 
   Maryam and Lan have been pen pals for over two years.
  • C. 
   Maryam and Lan haven’t been pen pals over two years.
  • D. 
   Maryam and Lan have been pen pals since over two years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7327

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA