ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15mm/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định hợp lực tác dụng lên xe ca.

  • A. 
    3766,25 N
  • B. 
    3354,25 N
  • C. 
    3386,25 N
  • D. 
    5486,25 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Gọi mA là khối lượng của xe ca, mB là khối lượng của xe móc.

  • Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

  • Áp dụng định luật II Niu-tơn: Hợp lực tác dụng lên xe A chính là hợp lục tác dụng lên hệ (A và B).

  \(F_{hl} = (m_A+m_B)a = (1250 +325). 2,15\)

  \(\Rightarrow F_{hl} = 3386,25 N\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA