RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với một vật quay quanh một trục cố định. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A. 
   Khi không còn momen lực tác dụng vào vật thì vật đang quay sẽ dừng lại ngay
  • B. 
   Vật quay được nhờ có momen lực tác dụng lên nó.
  • C. 
   Khi tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có momen lực tác dụng lên vật.
  • D. 
   Vật không quay được khi có momen lực tác dụng lên nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có momen lực tác dụng lên vật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10081

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA