RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn \(\mu t = 0,25\). Tính đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

  • A. 
   22,5m
  • B. 
   22,25m
  • C. 
   11,5m
  • D. 
   11,25m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. 

  • Chọn hệ trục tọa độ Oxy có O trùng với vị trí ban đầu khi vật bắt đầu chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động.

  • Định luật II Niu-tơn cho:

   +  +  +  = m         (1)

  • Chiếu (1) lên Ox, Oy ta có:

  (Ox)           F - fms = ma                 (2)

  (Oy)           N- P = 0 => N = P = mg  (3)

  Mà fms = µM                                  (4)

  (2), (3) và (4) \(\Rightarrow F - \mu mg = ma\)

   \(\Rightarrow a =\frac{F- \mu mg}{m}\) =   

  \(\Rightarrow a = 2,5 m/s^2\)

  • Ta có: Quãng đường vật đi  được trong 3 giây:

  \(s_3=\frac{at_{3}^{2}}{2}=\frac{2,5}{2}. (3^2) = 11,25m\) 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10084

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA