RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật đang quay quanh trục với một tốc độ góc ω=2 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

  • A. 
   Vật dừng lại ngay.
  • B. 
   Vật quay chậm dần rồi dừng lại.
  • C. 
   Vật đổi chiều quay.
  • D. 
   Vật quay đều với tốc độ góc 2 rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  • Vật quay đều với tốc độ góc 2 rad/s vì  momen lực tác dụng lên nó mất đi  nhưng vẫn còn momen quán tính

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10085

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA