ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào ?

  • A. 
   Hình dạng và kích thước của vật.
  • B. 
   Vị trí của trục quay.
  • C. 
   Khối lượng của vật.
  • D. 
   Tốc độ góc của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào tốc độ góc của vật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10083

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA