RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

  • A. 
   1000m
  • B. 
   1200m
  • C. 
   900m
  • D. 
   600m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiều dài của dây nhôm có tiết diện S1 = 1mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là  \(l = \frac{{16,8}}{{5,6}}{l_1}\)

  Vậy chiều dài của dây nhôm có tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là:   

  \({l_2} = 2l = 2 \times \frac{{16,8}}{{5,6}}{l_1} = 6{l_1} = 1200m\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41478

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA