RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  • A. 
    S1R1=S2R2
  • B. 
   \(\frac{S_1}{R_1}=\frac{S_2}{R_2}\)
  • C. 
   R1R2=S1S2  
  • D. 
   Cả ba hệ thức trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức đúng là  S1R1=S2R2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 5980

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA