RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R1=20Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1=40m và có đường kính tiết diện là d1=0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2=0,3mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2=30Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

  • A. 
   21 m
  • B. 
   21,6m
  • C. 
   20,5m
  • D. 
   13,6m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) Cuộn dây 1: 

  \(\begin{array}{l}
  {S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_1}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,5} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,19625m{m^2}\\
   = 0,{19625.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  +) Cuộn dây 2:

  \(\begin{array}{l}
  {S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_2}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,3} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,07065m{m^2}\\
   = 0,{07065.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  Lập tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{l_1}{S_2}}}{{{l_2}{S_1}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{20}}{{30}} = \frac{{40 \times 0,{{07065.10}^{ - 6}}}}{{0,{{19625.10}^{ - 6}} \times {l_2}}}\\
   \Rightarrow {l_2} = 21,6m
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41476

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA