OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ? 

  • A. 
   Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
  • B. 
   Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
  • C. 
   Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài 
  • D. 
   Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu tạo trong của thân non

  Đáp án: D

  Mạch rây nằm ngoài, mạch gỗ nằm trong.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 124899

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF