OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây?

  1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

  2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

  3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

  4. Màu sắc của phần thịt vỏ 

  • A. 
   1, 2, 3
  • B. 
   1, 3
  • C. 
   3, 4 
  • D. 
   1, 3, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Cấu tạo miền hút và thân non khác nhau ở:

  • Cách sắp xếp tương quan giữa mạch gỗ và mạch rây: Miền hút (Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.); Thân non (Mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong)
  • Màu sắc của thịt vỏ: Miền hút (không màu); Thân non: một số có chất diệp lục (màu xanh).
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 124901

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF