OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là 

  • A. 
   bó mạch và ruột
  • B. 
   vỏ và trụ giữa
  • C. 
   vỏ và ruột
  • D. 
   biểu bì và thịt vỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Thân non gồm phần vỏ (biểu bì và thịt vỏ) và trụ giữa (mạch rây, mạch gỗ), ruột.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 124903

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF