OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  1.Cấu tạo phần vỏ của thân non gồm:

  • A. 
   Thịt vỏ và ruột
  • B. 
   Biểu bì và thịt vỏ.
  • C. 
   Biểu bì, thịt vỏ và ruột
  • D. 
   Biểu bì và ruột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu tạo phần vỏ của thân non gồm: biểu bì và thịt vỏ.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 9020

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF