OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo phần trụ giữa của thân non gồm:

  • A. 
   Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ và ruột.
  • B. 
   Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.
  • C. 
   Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và biểu bì.
  • D. 
   Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu tạo phần trụ giữa của thân non gồm: Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột.

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 9025

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF