OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng? 

  • A. 
   Bó mạch
  • B. 
   Ruột
  • C. 
   Thịt vỏ   
  • D. 
   Biểu bì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu tạo trong của thân non

  Đáp án: B

  Ruột gồm những tế bào có vách mỏng – nằm trong cùng của thân non

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 124905

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF