RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

  • A. 
   Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3  
  • B. 
   Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2
  • C. 
   Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 
  • D. 
   Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ca(OH)2, NaOH đều là những bazơ mạnh nên không bị phân hủy bởi nhiệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8073

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA