RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

  • A. 
   CO2, Na2O.
  • B. 
   CO2, SO2.
  • C. 
   SO2, K2O
  • D. 
   SO2, BaO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + H2O

  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 (kết tủa trắng) + H2O

  Nên làm đục nước vôi trong.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8075

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA