RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

  • A. 
   Na2CO3
  • B. 
   KCl
  • C. 
   NaOH 
  • D. 
   NaNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 (kết tủa trắng) + NaOH 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA