RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhóm các dung dịch  có pH > 7 là:

  • A. 
   HCl, NaOH
  • B. 
   H2SO4, HNO3
  • C. 
   NaOH, Ca(OH)2
  • D. 
   BaCl2, NaNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH, Ca(OH)2 là các dung dịch bazơ nên tạo môi trường có pH > 7

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA