RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập C6 trang 24 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 24 sách GK Lý lớp 9

Một sợi dây sắt dài \(l_1 = 200 m\), có tiết diện \(S_1 = 0,2 mm^2\) và có điện trở \(R_1 = 120 \Omega\). Hỏi một sợi dây sắt khác dài \(l_2 = 50 m\), có điện trở \(R_2 = 45 \Omega\) thì có tiết diện \(S_2\) bao nhiêu?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Điện trở của một dây sắt dài l1 = 50 m (bằng l1/4) cũng có điện trở R1 = 120 Ω thì nó phải có tiết diện là S =  =  = 0,05 mm2

Vậy một dây sắt dài 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì phải có tiết diện là

                  S2 = S.S2 = S. = 0,05. =   mm2.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 24 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA