RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.1 trang 6 SBT Vật lý 7

Giải bài 2.1 tr 6 sách BT Lý lớp 7

Tại sao một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn nhỏ đang sáng ( hình 2.1).

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp , người đó có nhìn thấy bóng đèn không? Vì sao?

   b. Vẽ một vị trí đặt mắt để nhìn thấy bóng đèn. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Người đó không nhìn thấy bóng đèn vì ánh sáng từ bóng đèn truyền theo đường thẳng và người đó đặt mắt ở vị trí không nằm trên đường đi của các tia sáng từ đèn C đến lỗ A đi thẳng ra ngoài nên không có ánh sáng trực tiếp từ đèn truyền vào mắt người đó.

b) Vì ánh sáng đèn phát ra truyền đi theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng không truyền vào mắt được. Phải để mắt nằm trên đường thẳng CA.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 6 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA