ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.3 trang 114 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.3 tr 114 sách BT Lý lớp 12

Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ?

A. Động năng của các nơtron.

B. Động năng của các prôtôn.

C. Động năng của các mảnh.

D. Động năng của các êlectron.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Động năng của các mảnh đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng phân hạch hạt nhân

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.3 trang 114 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
MGID