YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.1 trang 114 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.1 tr 114 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ?

\(\begin{array}{l} A.\;\,\,_{92}^{239}U.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.\;\,\,_{92}^{238}U.\\ C.\;\,\,_6^{12}C.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.\;\,\,_{94}^{239}Pb. \end{array}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hạt nhân \(_6^{12}C\) không thể phân hạch .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.1 trang 114 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Vương Anh Tú

  Ban đầu có một lượng chất X, sau 3 chu kì bán rã thì tỉ số giữa số nguyên tử của chất Y và số nguyên tử của chất X là:

  A.1/7.                          

  B. 7.

  C.1/3.                          

  D. 3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Trần

  A.N0/9.                         

  B.N0/4.                        

  C.N0/6.

  D.N0/16.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bao Nhi

  Trong quá trình đó, chu kì bán rã của \(_{92}^{238}U\) biến đổi thành hạt nhân chì là 4,5.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,2.1020 hạt nhân \(_{92}^{238}U\) và 6,5.1018 hạt nhân \(_{82}^{206}Pb\). Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của \(_{92}^{238}U\). Tuổi của khối đá khi được phát hiện là:

  A. 3,4.108 năm.            

  B. 3,5.107 năm             

  C. 1,9.1010 năm                                 

  D. 3,3.108 năm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA