OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Xét phản ứng phân hạch urani \(^{235}U\) có phương trình:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

    Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

    Cho biết: mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Bỏ qua khối lượng của các electron.

Ta có: m0 = mU + mn = 234,99u + 1,0087u = 235, 9987u

m = mMo + mLa + 2mn  = 94,88u + 138,87u  + 2. 1,0087u = 235,7674u

Năng lượng tỏa ra của phản ứng :

\(\begin{array}{l} Q = ({m_0} - m){c^2} = \left( {235,9987u - 235,7674u} \right){c^2}\\ = 0,23.931,5 = 214\left( {MeV} \right). \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON