ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.10 trang 116 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.10 tr 116 sách BT Lý lớp 12

Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.

a) Nếu phân hạch 1 kg 235U thì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?

b) Cần phải đốt một lượng than bằng bao nhiêu đê có một nhiệt lượng tương đương ?

Cho năng suất toả nhiệt của than : 2,93.107 J/kg. 

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 5,13.1026 MeV.

b) 2 800.103 kg.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.10 trang 116 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF