OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 35.3 trang 105 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.3 tr 105 sách BT Lý lớp 12

Trong thành phân cấu tạo của các nguyên tử, không có hạt nào dưới đây ?

A. Prôtôn.        B. Nơtron.       

C. Phôtôn.        D. Electron.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Trong thành phân cấu tạo của các nguyên tử, không có hạt Phôtôn.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.3 trang 105 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Suong dem

  A.nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

  B.bằng động năng của hạt nhân con.

  C.chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

  D.lớn hơn động năng của hạt nhân con.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  A.Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

  B.Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

  C.năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

  D.năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Anh Linh

  A.cùng số notron

  B.cùng số proton

  C.cùng số nuclon

  D.cùng khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  A.Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclon (gồm hai loại là proton và notron).

  B.Trong hạt nhân của các nguyên tố số notron có thể bằng, ít hơn hoặc nhiều hơn số proton.

  C.Số proton trong hạt nhân đúng bằng số electron trong nguyên tử.

  D.Số proton trong hạt nhân ít hơn số electron trong nguyên tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Bo bo

  A.Lực hạt nhân là lực hấp dẫn liên kết các nuclon.

  B.Lực hạt nhân có độ lớn phụ thuộc vào điện lượng của hạt nhân.

  C.Lực hạt nhân là lực điện liên kết các hạt proton.

  D.Lực hạt nhân phụ thuộc vào điện lượng của hạt nhân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  A.trong hạt nhân có số proton nhiều hơn số notron.

  B.số khối của hạt nhân không quá bé mà cũng không quá lơn.

  C.khối lượng hạt nhân bằng tổng khối lượng các nuclon.

  D.trong hạt nhân trong khối lượng proton bằng tổng khối lượng notron.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  A.có notron, electron và proton.

  B.notron và proton.

  C.có notron và electron.

  D.chỉ có notron.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  A.15                           

  B.16

  C.31                           

  D.46

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  A.23 proton và 11 notron.

  B.11 proton và 12 proton.

  C.12 proton và 11 notron.

  D.23 notron và 11 proton.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF