OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 35.1 trang 105 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.1 tr 105 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A. prôtôn, nơtron và êlectron.       

B. nơtron và êlectron.

C. prôtôn, nơtron.       

D. prôtôn và êlectron.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi prôtôn, nơtron.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.1 trang 105 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  A. 210 nuclon               

  B. 210 proton               

  C. 84 nơtron                              

  D. 210 nơtron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn                                   

  B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn

  C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn                                     

  D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Nguyễn Thanh Hà

  A. MeV/c2.                   

  B. eV.                          

  C. J (Jun).                               

  D. MeV/nuclon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  A. 3 nơtrôn và 1 prôtôn.                                    

  B. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn.

  C. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.                     

  D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Lê Nhi

  Trong 59,50 g \(_{92}^{238}U\) có số nơtron xấp xỉ là:

  A. 2,38.1023.                

  B. 2,20.1025.                

  C. 1,19.1025.                         

  D. 9,21.1024.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  A. \(_3^4X\).                         

  B. \(_4^3X\).                    

  C. \(_4^7X\).

  D. \(_7^3X\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  A. cùng số prôtôn                                             

  B. cùng số nơtron

  C. cùng khối lượng                                           

  D. cùng số nuclôn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

   \(_Z^AX\). Hệ thức nào sau đây là đúng?

  A. Zmp + (A – Z)mn < m                                    

  B. Zmp + (A – Z)mn > m

  C. Zmp + (A – Z)mn = m                                    

  D. Zmp + Amn = m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Cho phản ứng hạt nhân \(A \to B + C\).                                         

  A. \({m_A} > {m_B} + {m_C}\) .              

  B. \({m_A} < {m_B} + {m_C}\).              

  C. \({m_A} + {m_B} + {m_C} = 0\) .                  

  D. \({m_A} - {m_B} + {m_C} = 0\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF