OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 180 sách GK Lý lớp 12

Số nuclôn trong  là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 6

Đây là dạng bài đơn giản nhất trong phần xác định cấu tạo hạt nhân.

Từ kí hiệu hạt nhân \(\dpi{100} _{Z}^{A}\textrm{X}\), ta dễ dàng tìm đc các giá trị A,Z và N = A-Z 

Vậy, số nuclon trong  có Z=27 là 27 nuclon.

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Thị Trinh

  A. prôtôn không mang điện còn nơtron mang một điện tích nguyên tố dương.                  

  B. số khối A chính là tổng số các nuclôn.  

  C. các electron mang điện tích âm nên hạt nhân trung hòa về điện.                                 

  D. nuclôn là hạt có bản chất khác với các hạt prôtôn và nơtron.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  A. 5 proton và 6 notron     

  B. 7 proton và 7 notron

  C. 6 proton và 7 notron     

  D. 7 proton và 6 notron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Lan Ha

  A. U bằng khối lượng của một nguyên tử \(_1^1H\).

  B. U bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị \(_6^{12}C\).

  C. U bằng 1/12 khối lượng của hạt nhân \(_6^{12}C\).

  D. U bằng khối lượng nguyên tử của đồng vị \(_6^{12}C\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  A. 86 prôtôn và 140 nơtron                               

  B. 54 prôtôn và 140 nơtron

  C. 86 prôtôn và 54 nơtron                                 

  D. 54 prôtôn và 86 nơtron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Nguyễn Lê Tín

  A. có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

  B. là dòng các hạt nhân He(4).

  C. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.

  D. là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  A. \(_{55}^{137}Cs\).                      

  B. \(_{26}^{56}Fe\).                       

  C. \(_{92}^{235}U\).  

  D. \(_2^4He\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  A. 6    

  B. 126     

  C. 20

  D. 14

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Α. tia hồng ngoại          

  B. tia X                        

  C. tia α 

  D. tia γ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bảo Hân

  A. prôtôn nhưng khác số nuclôn                        

  C. nuclôn nhung khác số nơtron

  Β. nuclôn nhưng khác số proton                        

  D. notron nhưng khác số prôtôn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF