ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 10 Chân trời sáng tạo Unit 7: Tourism - Du lịch

Dưới đây là nội dung Unit 7 Tourism​​ của chương trình Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo. Bài học được Hoc247 biên soạn với các phần Vocabulary, Grammar, Word Skills, Culture cùng với 4 kỹ năng chính Reading, Speaking, Listening và Writing sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, các bài tập minh họa và bài tập trắc nghiệm sẽ giúp các em tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Du lịch.

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 10

OFF
OFF