ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Vocabulary Unit 7 lớp 10 Tourism


Một trong những điểm cuốn hút nhiều khách du lịch ở Việt Nam là vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh trải dài từ Bắc xuống Nam. Để giúp các em cảm nhận vẻ đẹp của những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, HOC247 mời quý thầy, cô và các em học sinh tham khảo nội dung Unit 7 Tourism Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Chúc các em học vui!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 1

Work in pairs. Look at the photos of tourist attractions (A—G). Do you know which countries they are in? Match them with the countries in the box.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào ảnh của các điểm du lịch (A-G). Bạn có biết họ đang ở những quốc gia nào không? Ghép chúng với các quốc gia trong hộp.)

A. ________

B. ________

C. ________

D. ________

E. ________

F. ________

G. ________

Guide to answer

A. 2

B. 5

C. 6

D. 4

E. 7

F. 3

G. 1

1.2. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 2

Match seven of the words below with photos A - G from exercise 1.

(Ghép bảy từ dưới đây với ảnh A - G từ bài tập 1.)

Tourist attractions (điểm thu hút khách du lịch) (1) aquarium (thủy cung) botanical gardens (vườn thực vật) castle (lâu đài) cathedral (nhà thờ) fountain (đài phun nước) bay (vịnh) market (chợ) mosque (nhà thờ Hồi giáo) museum (bảo tàng) national park (vườn quốc gia) palace (cung điện) ruins (tàn dư) statue (tượng) temple (đền) theme park (công viên giải trí) tower (tòa tháp) water park (công viên nước)

A. ________

B. ________

C. ________

D. ________

E. ________

F. ________

G. ________

Guide to answer

A. tower (tháp)

B. mosque (nhà thờ Hồi giáo)

C. statue (tượng)

D. ruins (tàn dư)

E. bay (vịnh)

F. national park (vườn quốc gia)

G. palace (cung điện)

1.3. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 3

Listen to the words in exercise 2 and check your answers to exercises 1 and 2

(Nghe các từ trong bài tập 2 và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1 và 2)

Audio Script

Photo A is the Eiffel Tower in France.

Photo B. is the Blue Mosque in Turkey. 

Photo C. is the Statue of Liberty in the USA. 

Photo D. is the ruins of Machu Picchu in Peru. 

Photo E. is Ha Long bay in Vietnam. 

Photo F. is the Maasai Mara national reserve and national park in Kenya. 

Photo G. is Buckingham Palace in England.

Tạm dịch

Ảnh A là tháp Eiffel ở Pháp.

Ảnh B. là Blue Mosque ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh C. là Tượng Nữ thần Tự do ở Hoa Kỳ.

Ảnh D. là tàn tích của Machu Picchu ở Peru.

Ảnh E. là vịnh Hạ Long của Việt Nam.

Ảnh F. là khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara và vườn quốc gia ở Kenya.

Ảnh G. là Cung điện Buckingham ở Anh.

1.4. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 4

Check the meaning of the adjectives below. Then look at the photos again. Can you match any of the adjectives to the photos?

(Kiểm tra ý nghĩa của các tính từ bên dưới. Sau đó, nhìn vào các bức ảnh một lần nữa. Bạn có thể nối bất kỳ tính từ nào với các bức ảnh không?)

Describing tourist attractions (Mô tả các điểm du lịch)

Atmospheric (tạo cảm giác đặc biệt) beautiful (đẹp) boring (nhàm chán) busy (bận rộn) cheap (rẻ) crowded (đông đúc) disappointing (đáng thất vọng) expensive (đắt) historic (mang tính lịch sử) impressive (ấn tượng) peaceful (thanh bình) remote (xa xôi) romantic (lãng mạn) spectacular (ngoạn mục) touristy (quá đông khách du lịch)

Guide to answer

A. romantic (lãng mạn)

B. historic (mang tính lịch sử)

C. impressive (lãng mạn)

D. peaceful (yên bình)

E. spectacular (ngoạn mục)

F. remote (xa xôi)

G. beautiful (đẹp)

1.5. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 5

Listen to a tour guide talking to tourists on a coach. What countries are they going to visit? Write them in order. Choose from the countries below. (Nghe hướng dẫn viên nói chuyện với khách du lịch trên xe. Họ sẽ đến thăm những quốc gia nào? Viết chúng theo thứ tự. Chọn từ các quốc gia bên dưới.)

Germany, ...

Guide to answer

Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Italy

Audio Script

Good morning ladies and gentlemen and welcome back to your golden days coach tour across Europe. I hope you all enjoy your day in Berlin yesterday. Well today we're going to head south across Germany and over the border into the Czech Republic. We're going to spend the day in the capital Prague and will visit Havel's market today. You can buy souvenirs. paintings it's quite touristy but there are lots of interesting things to see. After the mall sight seeing in Prague began to head south east across Slovakia and into Hungary. There's lots to see and do in Budapest but I recommend visiting the liberty statue it's a very impressive. When we leave Hungary, we will travel south through Croatia all the way down to Dubrovnik, the old habour there is a very romantic place to have dinner in the evening. The next day we’re crossing to Italy by ferry. Rome is the next and final stop on our tour and when we're in Rome don't miss the wonderful and historic Trevi fountain. Now are there any questions? No. Well fasten your seat belts and let's set off.

Tạm dịch

Xin chào quý vị và các bạn buổi sáng tốt lành và chào mừng các bạn trở lại với chuyến du lịch bằng xe khách trong những ngày vàng trên khắp Châu Âu. Tôi hy vọng tất cả các bạn tận hưởng ngày của bạn ở Berlin ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta sẽ đi về phía nam qua Đức và qua biên giới vào Cộng hòa Séc. Chúng tôi sẽ dành cả ngày ở thủ đô Praha và sẽ ghé thăm chợ Havel hôm nay. Bạn có thể mua quà lưu niệm. bức tranh ở đây khá đông khách du lịch nhưng có rất nhiều điều thú vị để xem. Sau khi các trung tâm mua sắm nhìn thấy ở Praha bắt đầu đi về phía đông nam qua Slovakia và sang Hungary. Có rất nhiều thứ để xem và làm ở Budapest nhưng tôi khuyên bạn nên ghé thăm tượng nữ thần, đó là một điều rất ấn tượng. Khi chúng tôi rời Hungary, chúng tôi sẽ đi về phía nam qua Croatia để đến Dubrovnik, một khu phố cổ có một nơi rất lãng mạn để ăn tối vào buổi tối. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ đến Ý bằng phà. Rome là điểm dừng chân tiếp theo và cuối cùng trong chuyến tham quan của chúng tôi và khi chúng tôi ở Rome, đừng bỏ qua đài phun nước Trevi lịch sử và tuyệt vời. Bây giờ có bất kỳ câu hỏi? Không. Hãy thắt dây an toàn và khởi hành.

1.6. Unit 7 Lớp 10 Vocabulary Task 6

Listen again. Match the tourist attractions they will visit with countries from exercise 5. Which adjectives from exercise 4 does the guide use to describe each attraction? (Nghe lại. Ghép các điểm du lịch mà họ sẽ đến thăm với các nước từ bài tập 5. Hướng dẫn sử dụng những tính từ nào trong bài tập 4 để mô tả mỗi điểm du lịch?)

1. Havel's Market: touristy

2. The Liberty Statue __________

3. The Old Harbour __________

4. The Trevi Fountain __________

Guide to answer

1. Havel's Market: touristy (đầy khách du lịch)

2. The Liberty Statue: Hungary - impressive (ấn tượng)

3. The Old Harbour: Croatia - romantic (lãng mạn)

4. The Trevi Fountain: Italy - historic (mang tính lịch sử)

1.7. Unit 7 lớp 10 Vocabulary Task 7

Work in pairs. Describe three places in Viet Nam using adjectives from exercise 4. (Làm việc theo cặp. Mô tả ba địa danh ở Việt Nam bằng cách sử dụng các tính từ trong bài tập 4.)

The old market in ... is quite cheap.

I think ... is a very peaceful place.

In my opinion, ... is touristy and expensive.

Guide to answer

I think Hoi An Ancient Town is a very peaceful place.

In my opinion, Phu Quoc Island is touristy and expensive.

As I can see, Da Lat is a romantic place.

Tạm dịch

Tôi nghĩ Phố cổ Hội An là một nơi rất yên bình.

Theo tôi, đảo Phú Quốc là nơi quá nhiều khách du lịch và đắt đỏ.

Như tôi thấy, Đà Lạt là một nơi lãng mạn.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the correct word for each space (Đọc đoạn văn sau và chọn từ đúng cho mỗi chỗ trống)

Although some groups of people have always lived outdoors in tents, camping as we know it today only began to be (1) _________ about 50 years ago. The increase in the use of cars and improvements in camping (2) _________ have allowed more people to travel longer (3) _________ into the countryside and to stay there in greater comfort. Many campers like to be (4) _________ themselves in quiet areas, so they (5) _________ their tent and food and walk or cycle into the forests or the mountains. Others, preferring to be near people , drive to a public or privately-owned campsite (6) _________ has up-to-date facilities ,(7) _________ hot showers and swimming pools. Whether campers are (8) _________ in the mountains or on a busy site, they should remember to (9) _________ the area clean and tidy. In the forests, they must put out any fires and keep food hidden to avoid attracting (10) _________ animals.

1. a. famous

b. popular

c. favorite

d. current

2. a. tools

b. baggage

c. equipment

d. property

3. a. ways

b. directions

c. voyages

d. distances

4. a. on

b. by

c. at

d. of

5. a. take

b. make

c. pick

d. do

6. a. where

b. who

c. which

d. when

7. a. such

b. like

c. as

d. just

8. a. lonely

b. single

c. separate

d. alone

9. a. remain

b. stay

c. leave

d. let

10. a. wild

b. natural

c. loose

d. free

Key

1. B; 2. C; 3. D; 4. B; 5. A; 6. C; 7. B; 8. D; 9. C; 10. A

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng như sau:

 • spectacular: ngoạn mục
 • touristy: quá đông khách du lịch
 • aquarium: thủy cung
 • botanical gardens: vườn thực vật
 • castle: lâu đài
 • cathedral: nhà thờ
 • fountain: đài phun nước
 • mosque: nhà thờ Hồi giáo
 • national park: vườn quốc gia
 • palace: cung điện
 • ruins: tàn dư
 • statue: tượng
 • theme park: công viên giải trí
 • water park: công viên nước

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 7 - Vocabulary

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 - Vocabulary chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 Chân trời sáng tạo Vocabulary - Từ vựng.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 7 - Vocabulary Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF