OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8

10/05/2019 1.08 MB 4920 lượt xem 42 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190510/972184601090_20190510_100010.pdf?r=4837
ADMICRO/
Banner-Video

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

Câu 1. Con người là một trong những đại diện của

A. lớp Chim.               B. lớp Lưỡng cư.                    C. lớp Bò sát.              D. lớp Thú.

Câu 2. Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định

C. Biết tư duy

D. Có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết)

Câu 3. Sinh học 8 có nhiệm vụ là gì ?

A. Cung cấp những kiến thức cơ bản đặc điểm cấu tạo, chưc năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

B. Cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

C. Làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4. Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây ?

1. Quan sát tranh ảnh, mô hình… để hiểu rõ đặc điểm hình thái, cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể.

2. Tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3. Vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể.

A. 1, 2, 3                     B. 1, 2             C. 1, 3             D. 2, 3

Câu 5. Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

A. Bộ não phát triển               C. Sống trên mặt đất

B. Lao động                                        D. Di chuyển bằng hai chân

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật khác ?

1. Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn                          2. Đi bằng hai chân

3. Có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng                                    4. Răng phân hóa

5. Phần thân có hai khoang : khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành

A. 1, 3             B. 1, 2, 3                     C. 2, 4, 5                     D. 1, 3, 4

Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây xuất hiện ở cả người và mọi động vật có vú khác ?

A. Có chu kì kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày                 B. Đi bằng hai chân

C. Nuôi con bằng sữa mẹ                                                        D. Xương mặt lớn hơn xương sọ

Câu 8. Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại                                 C. Thể thao

B. Tâm lý giáo dục học                                               D. Y học

Câu 9. Trong giới Động vật, loài sinh vật nào hiện đứng đầu về mặt tiến hóa ?

A. Con người              B. Gôrila                     C. Đười ươi      D. Vượn

Câu 10. Loài động vật nào dưới đây có nhiều đặc điểm tương đồng với con người nhất ?

A. Cu li      B. Khỉ đột                        C. Tinh tinh      D. Đười ươi

Câu 1. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?

A. Bóng đái      B. Phổi                       C. Thận      D. Dạ dày

Câu 2. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?

A. Cơ hoành               B. Cơ ức đòn chũm     C. Cơ liên sườn           D. Cơ nhị đầu

Câu 3. Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

A. Hệ tiêu hóa B. Hệ bài tiết   C. Hệ tuần hoàn                      D. Hệ hô hấp

Câu 4. Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp                            3. Hệ nội tiết   4. Hệ tiêu hóa

2. Hệ sinh dục             5. Hệ thần kinh           6. Hệ vận động

A. 1, 2, 3                     B. 3, 5             C. 1, 3, 5, 6                 D. 2, 4, 6

Câu 5. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

A. Hệ tuần hoàn                      B. Tất cả các phương án còn lại

C. Hệ vận động                       D. Hệ hô hấp

Câu 6. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau

B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương

C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7. Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

A. 3 phần : đầu, thân và chân             B. 2 phần : đầu và thân

C. 3 phần : đầu, thân và các chi          D. 3 phần : đầu, cổ và thân

Câu 8. Hệ cơ quan nào dưới đây phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người ?

A. Hệ tuần hoàn                      B. Hệ hô hấp   C. Hệ tiêu hóa D. Hệ bài tiết

Câu 10. Thanh quản là một bộ phận của

A. hệ hô hấp.   B. hệ tiêu hóa. C. hệ bài tiết.   D. hệ sinh dục.

Câu 1. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

A. 5                 B. 4                 C. 3                  D. 2

Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp prôtêin

D. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 3. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi                    B. Lục lạp                   C. Nhân                       D. Trung thể

Câu 4. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

A. Dịch nhân               B. Nhân con                C. Nhiễm sắc thể         D. Màng nhân

Câu 5. Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

A. Cacbon      B. Ôxi  C. Lưu huỳnh      D. Nitơ

Câu 6. Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

A. Hiđrô          B. Tất cả các phương án còn lại                      C. Ôxi             D. Cacbon

Câu 7. Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

A. 1 : 1             B. 1 : 2                       C. 2 : 1                         D. 3 : 1

Câu 8. Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh     2. Tế bào lót xoang mũi                      3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan               5. Tế bào xương

A. 2                 B. 3                 C. 4                 D. 1

Câu 9. Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

A. Tế bào thần kinh    B. Tế bào cơ vân            C. Tế bào xương                  D. Tế bào da

Câu 10. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

A. Ôxi                                                 B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

C. Tất cả các phương án còn lại        D. Nước và muối khoáng

Câu 1. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau

Câu 2. Các mô biểu bì có đặc điểm nổi bật nào sau đây ?

A. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin

B. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước

C. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết

D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng

Câu 3. Máu được xếp vào loại mô gì ?

A. Mô thần kinh                      B. Mô cơ                     C. Mô liên kết             D. Mô biểu bì

Câu 4. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

A. Mô máu                  B. Mô cơ trơn             C. Mô xương              D. Mô mỡ

Câu 5. Hệ cơ ở người được phân chia thành mấy loại mô ?

A. 5 loại      B. 4 loại   C. 3 loại      D. 2 loại

Câu 6. Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Chỉ có một nhân     B. Có vân ngang        

C. Gắn với xương                   D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Câu 7. Nơron là tên gọi khác của

A. tế bào cơ vân.                                 B. tế bào thần kinh.                

C. tế bào thần kinh đệm.                     D. tế bào xương.

Câu 8. Khi nói về sự tạo thành xináp, nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng

A. 1, 4 B. 1, 3, 4                     C. 2, 3 D. 2, 4

Câu 9. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan ?

A. Mô cơ                     B. Mô thần kinh                      C. Mô biểu bì  D. Mô liên kết

Câu 10. Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?

A. 5 loại                      B. 2 loại                       C. 4 loại                       D. 3 loại

Câu 1. Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin         

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Câu 2. Cảm ứng là gì ?

A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.

C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Câu 3. Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?

A. Hình thái                            B. Tuổi thọ                  C. Chức năng              D. Cấu tạo

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. N ron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 5. Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

1. Xung thần kinh li tâm                                  2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược               4. Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2             B. 2, 3             C. 1, 4             D. 1, 3

Câu 6. Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

A. 5 yếu tố                  B. 4 yếu tố                  C. 3 yếu tố                  D. 6 yếu tố

Câu 7. Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?

A. Bán cầu đại não                  B. Tủy sống                 C. Tiểu não                  D. Trụ giữa

Câu 8. Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

A. vòng phản xạ.                                B. cung phản xạ         

C. phản xạ không điều kiện.               D. sự thích nghi.

Câu 9. Vận tốc truyền xung thần kinh trên dây thần kinh có bao miêlin ở người khoảng

A. 200 m/s.      B. 50 m/s.                   C. 100 m/s.      D. 150 m/s.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

Câu 1. Loại xương nào dưới đây không tham gia cấu tạo nên lồng ngực ?

A. Xương cột sống                 B. Xương đòn      C. Xương ức       D. Xương sườn

Câu 2. Phần cẳng chân có bao nhiêu xương ?

A. 2                 B. 3                 C. 1                 D. 4

Câu 3. Hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp phân tán lực đi các hướng, giảm xóc và sang chấn vùng đầu

C. Giúp giảm áp lực của xương cột sống lên vùng ngực và cổ

D. Giúp giảm thiểu nguy cơ rạn nứt các xương lân cận khi di chuyển

Câu 4. Con người có bao nhiêu đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn ?

A. 4 đôi                       B. 3 đôi                       C. 1 đôi                       D. 2 đôi

Câu 5. Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài ?

A. Xương hộp sọ                    B. Xương đùi  C. Xương cánh chậu   D. Xương đốt sống

Câu 6. Xương nào dưới đây có hình dạng và cấu tạo có nhiều sai khác với các xương còn lại ?

A. Xương đốt sống                 B. Xương bả vai         C. Xương cánh chậu   D. Xương sọ

Câu 7. Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây ?

A. Mô xương cứng                 B. Mô xương xốp       C. Sụn bọc đầu xương            D. Màng xương

Câu 8. Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?

A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động                                    B. Giúp xương dài ra

C. Giúp xương phát triển to về bề ngang                   D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

Câu 9. Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ ?

A. Mô xương xốp và khoang xương              B. Mô xương cứng và mô xương xốp

C. Khoang xương và màng xương                 D. Màng xương và sụn bọc đầu xương

Câu 10. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài           B. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong

C. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài                D. (1) : màng xương ; (2) : vào trong

Câu 11. Ở người già, trong khoang xương có chứa gì ?

A. Máu             B. Mỡ             C. Tủy đỏ        D. Nước mô

Câu 12. Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ?

A. Mô xương cứng                             B. Mô xương xốp

C. Khoang xương                               D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 13. Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?

A. 400 cơ                    B. 600 cơ                    C. 800 cơ                    D. 500 cơ

Câu 14. Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.

A. bó cơ                      B. tơ cơ                       C. tiết cơ         D. sợi cơ

Câu 15. Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.

B. Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.

C. Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.

D. Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Câu 16. Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?

A. Hình cầu                             B. Hình trụ                              C. Hình đĩa                  D. Hình thoi

Câu 17. Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là

A. co và dãn.   B. gấp và duỗi.                        C. phồng và xẹp.                     D. kéo và đẩy.

Câu 18. Trong tế bào cơ, tiết cơ là

A. phần tơ cơ nằm trong một tấm Z   B. phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm Z.

C. phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.     D. phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ).

Câu 19. Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra

A. phản lực.                B. lực đẩy.                   C. lực kéo.        D. lực hút.

Câu 20. Gọi F là lực tác động để một vật di chuyển, s là quãng đường mà vật di chuyển sau khi bị tác động lực thì A – công sản sinh ra sẽ được tính bằng biểu thức :

A. A = F+s                  B. A = F.s                   C. A = F/s.                  D. A = s/F.

Câu 21. Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ đâu ?

A. Từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng                       B. Từ quá trình khử các hợp chất hữu cơ

C. Từ sự tổng hợp vitamin và muối khoáng   D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 22. Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?

A. Axit axêtic B. Axit malic   C.Axit acrylic  D. Axit lactic

Câu 23. Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Tắm nóng, tắm lạnh theo lộ trình phù hợp để tăng cường sức chịu đựng của cơ

B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Lao động vừa sức

Câu 24. Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần làm gì ?

A. Nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể                                     C. Cả A và B

B. Xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu           D. Uống nhiều nước lọc

Câu 25. Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Số lượng xương ức                                                B. Hướng phát triển của lồng ngực

C. Sự phân chia các khoang thân                    D. Sự sắp xếp các bộ phận trên cơ thể

Câu 26. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật khác ?

A. Xương cột sống hình cung                                    B. Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên

C. Bàn chân phẳng                                                     D. Xương đùi bé

Câu 27. Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động   B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não

C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não  D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động

Câu 28. Vì sao xương đùi của con người lại phát triển hơn so với phần xương tương ứng của thú ?

A. Vì con người cường độ hoạt động mạnh hơn các loài thú khác nên kích thước các xương chi (bao gồm cả xương đùi) phát triển hơn.

B. Vì con người có tư thế đứng thẳng nên trọng lượng phần trên cơ thể tập trung dồn vào hai chân sau và xương đùi phát triển để tăng khả năng chống đỡ cơ học.

C. Vì xương đùi ở người nằm ở phần dưới cơ thể nên theo chiều trọng lực, chất dinh dưỡng và canxi tập trung tại đây nhiều hơn, khiến chúng phát triển lớn hơn so với thú.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 29. Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Làm giảm tác động lực, tránh được các sang chấn cơ học lên chi trên khi di chuyển.

B. Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của bề mặt bàn chân vào đất bởi đây là nơi tập trung nhiều đầu mút thần kinh, có tính nhạy cảm cao.

C. Phân tán lực và tăng cường độ bám vào giá thể/ mặt đất khi di chuyển, giúp con người có những bước đi vững chãi, chắc chắn.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 30. Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

A. Ngón út                  B. Ngón giữa              C. Ngón cái                             D. Ngón trỏ

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

Câu 1. Bạch cầu đươc phân chia thành mấy loại chính ?

A. 3 loại                      B. 4 loại                       C. 5 loại                       D. 6 loại

Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?

A. Hình đĩa, lõm hai mặt                                 B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán

C. Màu đỏ hồng                                              D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí

Câu 3. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?

A. N2                          B. CO2                        C. O2                          D. CO

Câu 4. Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?

A. Tiêu chảy    B. Lao động nặng                   C. Sốt cao       D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 5. Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?

A. 75%                        B. 60%                        C. 45%                        D. 55%

Câu 6. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây ?

A. Prôtêin độc             B. Kháng thể   C. Kháng nguyên                    D. Kháng sinh

Câu 7. Cho các loại bạch cầu sau :

1. Bạch cầu mônô                   2. Bạch cầu trung tính             3. Bạch cầu ưa axit

4. Bạch cầu ưa kiềm    5. Bạch cầu limphô

Có bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào ?

A. 4                 B. 2                 C. 3                  D. 1

Câu 8. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ?

A. Kháng nguyên – kháng thể                       B. Kháng nguyên – kháng sinh

C. Kháng sinh – kháng thể                             D. Vi khuẩn – prôtêin độc

Câu 9. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là

A. chất kháng sinh.     B. kháng thể.   C. kháng nguyên.                    D. prôtêin độc.

Câu 10. Con người không có khả năng mắc phải căn bệnh nào dưới đây ?

A. Toi gà                     B. Cúm gia cầm                      C. Dịch hạch   D. Cúm lợn

Câu 11. Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?

A. Cl-               B. Ca2+                        C. Na+             D. Ba2+

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.

B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.

C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.

D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.

Câu 13. Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?

A. Nhóm máu O                     B. Nhóm máu A                      C. Nhóm máu B          D. Nhóm máu AB

Câu 14. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?

A. Nhóm máu O                     B. Nhóm máu AB                   C. Nhóm máu A          D. Nhóm máu B

Câu 15. Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu?

A. 7 trường hợp          B. 3 trường hợp          C. 2 trường hợp          D. 6 trường hợp

Câu 16. Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở

A. nửa trên bên phải cơ thể.                           B. nửa dưới bên phải cơ thể.

C. nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.       D. nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

Câu 17. Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết ?

A. Huyết tương                      B. Tất cả các phương án                     C. Tiểu cầu                  D. Bạch cầu

Câu 18. Sau khi luân chuyển trong hệ bạch huyết, dịch bạch huyết sẽ được đổ trực tiếp vào bộ phận nào của hệ tuần hoàn

A. Tĩnh mạch dưới đòn                                               B. Tĩnh mạch cảnh trong

C. Tĩnh mạch thận                                                       D. Tĩnh mạch đùi

Câu 19. Sự luân chuyển bạch huyết trong hệ bạch huyết (BH) diễn ra theo trình tự như thế nào?

A. Mao mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH – tĩnh mạch

B. Mao mạch BH – mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – tĩnh mạch

C. Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – ống BH – mạch BH – tĩnh mạch

D. Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH - ống BH – tĩnh mạch

Câu 20. Bệnh xơ vữa động mạch có mối liên hệ mật thiết với loại lipit nào dưới đây?

A. Phôtpholipit           B. Ơstrôgen                 C. Côlesterôn              D. Testosterôn

Câu 21. Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào?

A. Tĩnh mạch phổi                                          B. Tĩnh mạch chủ                   

C. Động mạch chủ                                          D. Động mạch phổi

Câu 22. Ở người, loại mạch nào là nơi xảy ra sự trao đổi chất với tế bào ?

A. Mao mạch                                      B. Tĩnh mạch  

C. Động mạch                                     D. Tất cả các phương án

Câu 23. Mao mạch có điểm gì đặc biệt để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào?

A. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm

B. Thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì

C. Phân nhánh dày đặc đến từng tế bào

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 24. Ở người bình thường, trung bình mỗi chu kì thì tim nghỉ ngơi hoàn toàn trong bao lâu?

A. 0,3 giây                  B. 0,4 giây                   C. 0,5 giây       D. 0,1 giây

Câu 25. Ở người bình thường, thời gian tâm thất nghỉ trong mỗi chu kì tim là bao lâu?

A. 0,6 giây                  B. 0,4 giây                   C. 0,5 giây       D. 0,3 giây

Câu 26. Bệnh nào dưới đây có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở hệ tim mạch?

A. Bệnh nước ăn chân                                    B. Bệnh tay chân miệng

C. Bệnh thấp khớp                                          D. Bệnh á sừng

Câu 27. Loại đồ ăn nào dưới đây đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch?

A. Kem           B. Sữa tươi                 C. Cá hồi                     D. Lòng đỏ trứng gà

Câu 28. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng

B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn

C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 29. Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

A. Khi bị khuyết tật tim (hẹp hoặc hở van tim, xơ phổi, mạch máu xơ cứng…)

B. Khi sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, hêrôin,…

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Khi cơ thể trải qua cú sốc nào đó: sốt cao, mất máu, mất nước hoặc lo lắng, sợ hãi kéo dài

Câu 30. Ở trạng thái nghỉ ngơi thì so với người bình thường, vận động viên có

A. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

B. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

C. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.

D. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

A. Thanh quản            B. Thực quản              C. Khí quản                 D. Phế quản

Câu 2. Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?

A. Sụn thanh nhiệt                  B. Sụn nhẫn                C. Sụn giáp                 D. Tất cả các phương án

Câu 3. Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C?

A. 20 – 25 vòng sụn                B. 15 – 20 vòng sụn   

C. 10 – 15 vòng sụn                D. 25 – 30 vòng sụn

Câu 4. Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác?

A. Khí quản                B. Thanh quản             C. Phổi            D. Phế quản

Câu 5. Phổi người trưởng thành có khoảng

A. 200 – 300 triệu phế nang.              B. 800 – 900 triệu phế nang.  

C. 700 – 800 triệu phế nang.               D. 500 – 600 triệu phế nang.

Câu 6. Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

A. họng và phế quản.                          B. phế quản và mũi.

C. họng và thanh quản                        D. thanh quản và phế quản.

Câu 7. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì?

A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic                       

B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Câu 8. Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại?

A. Phế quản                B. Khí quản                 C. Thanh quản              D. Họng

Câu 9. Mỗi lá phổi được bao bọc bên ngoài bởi mấy lớp màng ?

A. 4 lớp                       B. 3 lớp                       C. 2 lớp                       D. 1 lớp

Câu 10. Lớp màng ngoài của phổi còn có tên gọi khác là

A. lá thành.      B. lá tạng.                   C. phế nang.      D. phế quản.

Câu 11. Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng

A. hai lần hít vào và một lần thở ra.               B. một lần hít vào và một lần thở ra.

C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.          D. một lần hít vào và hai lần thở ra.

Câu 12. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào?

A. Cơ lưng xô và cơ liên sườn                                   B. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành

C. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu                                    D. Cơ liên sườn và cơ hoành

Câu 13. Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?

A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co  B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn

C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co     D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn

Câu 14. Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu?

A. Khí nitơ                  B. Khí cacbônic                      C. Khí ôxi                   D. Khí hiđrô

Câu 15. Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng bao nhiêu ml khí nằm trong “khoảng chết” (không tham gia trao đổi khí)?

A. 150 ml         B. 200 ml                   C. 100 ml        D. 50 ml

Câu 16. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế

A. bổ sung.                  B. chủ động.                C. thẩm thấu.              D. khuếch tán.

Câu 17. Dung tích sống trung bình của nam giới người Việt nằm trong khoảng

A. 2500 – 3000 ml.     B. 3000 – 3500 ml.    

C. 1000 – 2000 ml.     D. 800 – 1500 ml.

Câu 18. Lượng khí cặn nằm trong phổi người bình thường có thể tích khoảng bao nhiêu?

A. 500 – 700 ml.                     B. 1200 – 1500 ml.    

C. 800 – 1000 ml.                   D. 1000 – 1200 ml.

Câu 19. Khi chúng ta thở ra thì

A. cơ liên sườn ngoài co.                                            B. cơ hoành co.

C. thể tích lồng ngực giảm.                                         D. thể tích lồng ngực tăng.

Câu 20. Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng

A. dung tích sống của phổi.                            B. lượng khí cặn của phổi.

C. khoảng chết trong đường dẫn khí.             D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.

Câu 21. Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá ?

A. Hêrôin      B. Côcain                      C. Moocphin      D. Nicôtin

Câu 22. Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng với liều cao ?

A. N2               B. O2               C. H2               D. NO2

Câu 23. Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong

A. N2               B. CO  C.                    CO2                 D. N2

Câu 24. Để bảo vệ phổi và tăng hiệu quả hô hấp, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?

A. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khói bụi hay môi trường có nhiều hoá chất độc hại

B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, bao gồm cả luyện thở

C. Nói không với thuốc lá

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 25. Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ đường hô hấp của bạn ?

A. Xả rác đúng nơi quy định  B. Đeo khẩu trang trong môi trường có nhiều khói bụi

C. Trồng nhiều cây xanh                     D. Tất cả các phương án đưa ra                                             

Câu 26. Bệnh nào dưới đây được xem là một trong Tứ chứng nan y của nền Y học cổ ?

A. Tiểu đường             B. Ung thư                  C. Lao phổi                 D. Thống phong

Câu 27. Loại khí nào dưới đây không độc hại đối với con người ?

A. N2               B. NO2                        C. CO              D. NO

Câu 28. Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào ?

A. Hệ tiêu hoá B. Hệ sinh dục            C. Hệ bài tiết   D. Hệ tuần hoàn

Câu 29. Vì sao khi chúng ta hít thở sâu thì sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp ?

A. Vì hít thở sâu giúp loại thải hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi, tạo ra khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này.

B. Vì khi hít thở sâu thì ôxi sẽ tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó, hiệu quả trao đổi khí ở tế bào sẽ cao hơn.

C. Vì khi hít vào gắng sức sẽ làm tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang và khi thở ra gắng sức sẽ giúp loại thải khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi.

D. Tất cả các phương án còn lại.

Câu 30. Thông thường, tỉ lệ khí cacbônic trong không khí hít vào là bao nhiêu ?

A. 0,03%         B. 0,5%                       C. 0,46%         D. 0,01%

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Câu 1. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?

A. Ruột thừa                           B. Ruột già                  C. Ruột non                D. Dạ dày

Câu 2. Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

A. Khoang miệng                    B. Dạ dày        C. Ruột non                D. Tất cả các phương án

Câu 3. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

A. glixêrol và vitamin.                                    B. glixêrol và axit amin.

C. nuclêôtit và axit amin.                                D. glixêrol và axit béo.

Câu 4. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?

A. Vitamin      B. Ion khoáng    C. Gluxit      D. Nước

Câu 5. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá?

A. Tuyến tuỵ   B. Tuyến vị                 C. Tuyến ruột  D. Tuyến nước bọt

Câu 6. Mỗi ngày, một người bình thường tiết khoảng bao nhiêu ml nước bọt?

A. 1000 – 1500 ml                  B. 800 – 1200 ml                    C. 400 – 600 ml          D. 500 – 800 ml

Câu 7. Cơ quan nào đóng vai trò chủ yếu trong cử động nuốt?

A. Họng                      B. Thực quản              C. Lưỡi                       D. Khí quản

Câu 8. Tuyến nước bọt lớn nhất của con người nằm ở đâu?

A. Hai bên mang tai    B. Dưới lưỡi               C. Dưới hàm   D. Vòm họng

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng?

A. Lipit           B. Vitamin                  C. Nước          D. Tất cả các phương án

Câu 10. Sự kiện nào dưới đây xảy ra khi chúng ta nuốt thức ăn?

A. Tất cả các phương án còn lại                                             B. Khẩu cái mềm hạ xuống

C. Nắp thanh quản đóng kín đường tiêu hoá              D. Lưỡi nâng lên

Câu 11. Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá

A. prôtêin.                   B. gluxit.                     C. lipit.                        D. axit nuclêic.

Câu 12. Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?

A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.

B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày

C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

Câu 13. Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu?

A. 1 – 2 giờ                 B. 3 – 6 giờ                 C. 6 – 8 giờ                 D. 10 – 12 giờ

Câu 14. Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây?

1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị

2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị

3. Sự co bóp của các cơ dạ dày

A. 1, 2, 3                     B. 1, 3             C. 2, 3             D. 1, 2

Câu 15. Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non?

A. Lipit                       B. Gluxit                     C. Prôtêin                    D. Tất cả các phương án

Câu 16. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ?

A. 1 loại                      B. 4 loại                       C. 3 loại                       D. 2 loại

Câu 17. Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá?

A. Tá tràng                              B. Manh tràng             C. Hỗng tràng             D. Hồi tràng

Câu 18. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào?

A. Hồi tràng                B. Hỗng tràng             C. Dạ dày                    D. Tá tràng

Câu 19. Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào?

A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày     B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột

C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi                         D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 20. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

A. đóng tâm vị.           B. mở môn vị. C. đóng môn vị.          D. mở tâm vị.

Câu 21. Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào?

A. Dạ dày       B. Ruột non                C. Ruột già                  D. Thực quản

Câu 22. Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng?

A. Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột

B. Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên

C. Kích thước rất dài (2,8 – 3 mét)

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 23. Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu?

A. 70%             B. 40%                       C. 30%              D. 50%

Câu 24.Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim?

A. VitaminA   B. Vitamin E               C. Vitamin C   D. Tất cả các phương án

Câu 25. Tại ruột già xảy ra hoạt động nào dưới đây?

A. Hấp thụ lại nước                                        B. Tiêu hoá thức ăn

C. Hấp thụ chất dinh dưỡng                           D. Nghiền nát thức ăn

Câu 26. Vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây viêm loét dạ dày – kí sinh ở đâu trên thành cơ quan này?

A. Lớp dưới niêm mạc           B. Lớp niêm mạc                    C. Lớp cơ                    D. Lớp màng bọc

Câu 27. Biện pháp nào dưới đây giúp làm tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ?

A. Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ khi ăn           C. Ăn chậm, nhai kĩ

B. Ăn đúng giờ, đúng bữa và hợp khẩu vị                 D. Tất cả các phương án

Câu 28. Loại vi khuẩn nào dưới đây kí sinh trên ống tiêu hoá của người ?

A. Vi khuẩn lao                                   B. Vi khuẩn thương hàn

C. Vi khuẩn giang mai                        D. Tất cả các phương án

Câu 29. Loại thức uống nào dưới đây gây hại cho gan của bạn ?

A. Rượu trắng B. Nước lọc                C. Nước khoáng                     D. Nước ép trái cây

Câu 30. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón

1. Ăn nhiều rau xanh               2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin

3. Uống nhiều nước                4. Uống chè đặc

A. 2, 3             B. 1, 3             C. 1, 2             D.1, 2, 3

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Câu 1. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài ?

A. Phổi                        B. Dạ dày                    C. Thận                       D. Gan

Câu 2. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

A. Khí ôxi và chất thải                                                B. Khí cacbônic và chất thải

C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng                                   D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Câu 3. Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến

A. cơ quan sinh dục.               B. cơ quan hô hấp                  

C. cơ quan tiêu hoá.                D. cơ quan bài tiết.

Câu 4. Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể ?

A. Hệ tiêu hoá B. Hệ hô hấp   C. Hệ bài tiết   D. Hệ tuần hoàn

Câu 5. Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây

A. Hệ hô hấp   B. Hệ tiêu hoá C. Hệ bài tiết   D. Tất cả các phương án

Câu 6. Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là

A. nước mô.                B. dịch bạch huyết.     C. máu.            D. nước bọt.

Câu 7. Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây ?

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích luỹ năng lượng

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Câu 8. Chuyển hoá cơ bản là

A. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.

B. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.

C. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.

D. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.

Câu 9. Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình

A. đều xảy ra sự tổng hợp các chất.               B. đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng.

C. đối lập nhau.                                                D. mâu thuẫn nhau.

Câu 10. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?

A. Tất cả các phương án còn lại                    B. Sinh công

C. Sinh nhiệt                                                   D. Tổng hợp chất mới

Câu 11. Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?

A. Người cao tuổi                   B. Thanh niên      C. Trẻ sơ sinh       D. Thiếu niên

Câu 12. Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?

A. Nước                      B. Prôtêin                    C. Xenlulôzơ                           D. Tinh bột

Câu 13. Vào mùa hè, để chống nóng thì chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Sử dụng áo chống nắng, đội mũ và đeo khẩu trang khi ra đường

C. Mặc quần áo thoáng mát, tạo điều kiện cho da toả nhiệt

D. Bôi kem chống nắng khi đi bơi, tắm biển

Câu 14. Để chống rét, chúng ta phải làm gì ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Giữ ấm vào mùa đông, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi và bàn chân

C. Làm nóng cơ thể trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy bằng cách mát xa lòng bàn tay, gan bàn chân

D. Bổ sung các thảo dược giúp làm ấm phủ tạng như trà gừng, trà sâm…

Câu 15. Biện pháp nào dưới đây vừa giúp chúng ta chống nóng, lại vừa giúp chúng ta chống lạnh ?

A. Ăn nhiều tinh bột                                       B. Uống nhiều nước

C. Rèn luyện thân thể                                     D. Giữ ấm vùng cổ

Câu 16. Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?

A. Uống nước giải khát có ga                         B. Tắm nắng

C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon         D. Trồng nhiều cây xanh

Câu 17. Khi bị sốt cao, chúng ta cần phải làm điều gì sau đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại                                 B. Lau cơ thể bằng khăn ướp lạnh

C. Mặc ấm để che chắn gió                             D. Bổ sung nước điện giải

Câu 18. Khi đo thân nhiệt, ta nên đo ở đâu để có kết quả chính xác nhất ?

A. Tai                          B. Miệng                     C. Hậu môn                             D. Nách

Câu 19. Cặp vitamin nào dưới đây đóng vai trò tích cực trong việc chống lão hoá ?

A. Vitamin K và vitamin A                B. Vitamin C và vitamin E

C. Vitamin A và vitamin D                 D. Vitamin và vitamin D

Câu 20. Loại vitamin nào dưới đây thường có nguồn gốc động vật ?

A. Vitamin C       B. Vitamin B12            C. Vitamin A     D. Tất cả các phương án

Câu 21. Chất khoáng nào là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người ?

A. Asen                       B. Kẽm                        C. Đồng                      D. Sắt

Câu 22. Loại muối khoáng nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương ?

A. Iốt                          B. Canxi                      C. Kẽm                        D. Sắt

Câu 23. Thực phẩm nào dưới đây có chứa nhiều vitamin ?

A. Cá biển                   B. Giá đỗ                     C. Thịt bò                    D. Thịt lợn

Câu 24. Loại muối khoáng nào là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp ?

A. Kẽm                       B. Sắt                          C. Iốt                           D. Đồng

Câu 25. Trẻ em có thể bị béo phì vì nguyên nhân nào sau đây ?

A. Mắc phải một bệnh lý nào đó

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Lười vận động

D. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng : sôcôla, mỡ động vật, đồ chiên xào…

Câu 26. Khi lập khẩu phần ăn, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây ?

A. Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng

B. Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin

C. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 27. Khẩu phần ăn là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong

A. một đơn vị thời gian.                     B. một tuần.                C. một bữa.                 D. một ngày.

Câu 28. Loại thực phẩm nào dưới đây giàu chất đạm ?

A. Dứa gai                  B. Trứng gà                 C. Bánh đa                  D. Cải ngọt

Câu 29. Vì sao trong khẩu phần ăn, chúng ta nên chú trọng đến rau và hoa quả tươi ?

1. Vì những loại thức ăn này chứa nhiều chất xơ, giúp cho hoạt động tiêu hoá và hấp thụ thức ăn được dễ dàng hơn.

2. Vì những loại thực phẩm này cung cấp đầy đủ tất cả các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của con người.

3. Vì những loại thức phẩm này giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, tạo điều khiện thuận lợi cho hoạt động chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể.

A. 1, 2, 3                     B. 1, 2             C. 1, 3             D. 2, 3

Câu 30. Nhu cầu dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ?

1. Giới tính                  2. Độ tuổi        3. Hình thức lao động 4. Trạng thái sinh lí của cơ thể

A. 1, 2, 3, 4                 B. 1, 2, 3         C. 1, 2, 4                     D. 2, 3, 4

CHƯƠNG VII BÀI TIẾT

Câu 1. Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?

A. Nước mắt                B. Nước tiểu  C. Phân           D. Mồ hôi

Câu 2. Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

A. Ống dẫn nước tiểu B. Ống thận                C. Ống đái                   D. Ống góp

Câu 3. Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

A. Một tỉ         B. Một nghìn               C. Một triệu                D. Một trăm

Câu 4. Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

A. Ống thận                B. Ống góp                 C. Nang cầu thận                    D. Cầu thận

Câu 5. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

A. bóng đái.                B. thận.                       C. ống dẫn nước tiểu. D. ống đái.

Câu 6. Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Ống góp                 B. Ống thận                C. Cầu thận                             D. Nang cầu thận

Câu 7. Cầu thận được tạo thành bởi

A. một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.

B. hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.

C. một búi mao mạch dày đặc.

D. một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.

Câu 8. Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái ?

A. Bàng quang            B. Thận           C. Ống dẫn nước tiểu      D. Tất cả các phương án

Câu 9. Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

A. 80%            B. 70%                        C. 90%            D. 60%

Câu 10. Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

A. Ruột già                 B. Phổi                        C. Thận           D. Da

Câu 11. Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?

A. Cơ vòng ống đái      B. Cơ lưng xô      C. Cơ bóng đái            D. Cơ bụng

Câu 12. Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP

A. Bài tiết tiếp            B. Hấp thụ lại              C. Lọc máu     D. Tất cả các phương án

Câu 13. Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu ?

A. 1,5 lít                      B. 2 lít             C. 1 lít                         D. 0,5 lít

Câu 14. Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

A. Bể thận                   B. Ống thận                C. Nang cầu thận                    D. Tất cả các phương án        

Câu 15. Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái ?

A. 2                 B. 1                 C. 3                  D. 4

Câu 16. Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?

A. Hồng cầu                B. Nước                      C. Ion khoáng D. Tất cả các phương án

Câu 17. Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại ?

A. Crêatin                   B. Axit uric                 C. Nước                      D. Tất cả các phương án

Câu 18. Trong quá trình lọc máu ở thận, các chất đi qua lỗ lọc nhờ

A. sự vận chuyển chủ động của các kênh ion trên màng lọc.

B. sự chênh lệch áp suất giữa hai bên màng lọc.

C. sự co dãn linh hoạt của các lỗ lọc kèm hoạt động của prôtêin xuyên màng.

D. lực liên kết của dòng chất lỏng cuốn các chất đi qua lỗ lọc.

Câu 19. Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện ?

A. 50 ml                      B. 1000 ml                  C. 200 ml        D. 600 ml

Câu 20. Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

A. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết

B. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu

C. Không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn

D. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng

Câu 21. Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì nguyên nhân nào sau đây?

A. Tất cả các phương án còn lại.

B. Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các bộ phận khác rồi gián tiếp gây viêm cầu thận.

C. Các tế bào ống thận do thiếu ôxi, làm việc quá sức hay bị đầu độc nhẹ nên hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường.

D. Bể thận bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên và gây ra.

Câu 22. Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?

B. Axit uric                 C. Ôxalat                     D. Xistêin                    A. Tất cả các phương án

Câu 23. Loại thức ăn nào dưới đây chứa nhiều ôxalat – thủ phạm hàng đầu gây sỏi đường tiết niệu?

A. Đậu xanh                 B. Rau ngót    C.Rau bina                      D. Dưa chuột

Câu 24. Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết ?

A. Uống nhiều nước               B. Nhịn tiểu               

C. Đi chân đất                         D. Không mắc màn khi ngủ

Câu 25. Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Đi tiểu đúng lúc                             B. Giữ gìn vệ sinh thân thể

C. Uống đủ nước                              D. Tất cả các phương án

Câu 26. Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?

A. Ăn quá mặn, quá chua                               B. Uống nước vừa đủ

C. Đi tiểu khi có nhu cầu                                D. Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc

Câu 27. Tác nhân nào dưới đây có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

A. Khẩu phần ăn uống không hợp lí               B. Vi sinh vật gây bệnh

C. Tất cả các phương án còn lại                     D. Các chất độc có trong thức ăn

Câu 28. Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?

A. Thủy ngân      B. Nước                  C. Glucôzơ      D. Vitamin

Câu 29. Sự tổn thương của các tế bào ống thận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nào sau đây ?

A. Bài tiết nước tiểu                                                   B. Lọc máu

C. Hấp thụ và bài tiết tiếp                                           D. Tất cả các phương án

Câu 30. Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm nào ?

A. 1963             B. 1954                     C. 1926                       D. 1981

CHƯƠNG VIII: DA

Câu 1. Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?

A. Tầng tế bào sống    B. Tầng sừng   C. Tuyến nhờn            D. Tuyến mồ hôi

Câu 2. Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là gì ?

A. Dự trữ đường                                                                     B. Cách nhiệt

C. Thu nhận kích thích từ môi trường ngoài              D. Vận chuyển chất dinh dưỡng

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì ?

A. Tuyến nhờn                        B. Mạch máu               C. Sắc tố da                D. Thụ quan

Câu 4. Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau ?

A. Cơ co chân lông     B. Lớp mỡ                  C. Thụ quan                            D. Tầng sừng

Câu 5. Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của

A. tầng sừng.  B. tầng tế bào sống.    C. cơ co chân lông.     D. mạch máu.

Câu 6. Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?

A. Gan bàn chân                     B. Má              C. Bụng chân              D. Đầu gối

Câu 7. Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước ?

A. Thụ quan                B. Tuyến mồ hôi                     C. Tuyến nhờn            D. Tầng tế bào sống

Câu 8. Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại ?

A. Thụ quan                B. Mạch máu   C. Tuyến mồ hôi                     D. Cơ co chân lông

Câu 9. Lông mày có tác dụng gì ?

A. Bảo vệ trán                                                             B. Hạn chế bụi bay vào mắt

C. Ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt              D. Giữ ẩm cho đôi mắt

Câu 10. Da có vai trò gì đối với đời sống con người ?

A. Bảo vệ cơ thể                                                                     C. Điều hòa thân nhiệt

B. Góp phần tạo nên vẻ đẹp bên ngoài                                   D. Tất cả các phương án       

Câu 11. Một làn da sạch sẽ có khả năng tiêu diệt khoảng bao nhiêu phần trăm số vi khuẩn bám trên da ?

A. 85%            B. 40%                        C. 99%            D. 35%

Câu 12. Hiện tượng mụn trứng cá ở tuổi dậy thì chủ yếu là do sự tăng cường hoạt động của bộ phận nào ?

A. Lông và bao long               B. Tuyến nhờn           

C. Tuyến mồ hôi                                 D. Tầng tế bào sống

Câu 13. Để tăng cường sức chịu đựng của làn da, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào sau đây ?

A. Thường xuyên tập thể dục, thể thao

B. Tắm nước lạnh theo lộ trình tăng dần mức độ nhưng phải đảm bảo độ vừa sức

C. Tắm nắng vào sáng sớm (6 – 7 giờ vào mùa hè hoặc 8 – 9 giờ vào mùa đông)

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 14. Việc làm nào dưới đây giúp tăng cường lưu thông máu, khiến da ngày một hồng hào, khỏe mạnh ?

A. Để đầu trần đi lại dưới trời nắng               B. Tắm nước lạnh, càng lạnh càng tốt

C. Tắm nắng vào buổi trưa                             D. Thường xuyên mát xa cơ thể

Câu 15. Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, biện pháp khả thi nhất là gì ?

A. Tránh để da bị xây xát                                           B. Luôn vệ sinh da sạch sẽ

C. Bôi kem dưỡng ẩm cho da                         D. Tập thể dục thường xuyênv

Câu 16. Da của loài động vật nào dưới đây thường được dùng trong điều trị bỏng cho con người ?

A. Ếch             B. Bò               C. Cá mập       D. Khỉ

Câu 17. Bệnh nào dưới đây là một trong những bệnh ngoài da ?

A. Tả                           B. Sốt xuất huyết                    C. Hắc lào                   D. Thương hàn

Câu 18. Khi vết thương hở tiếp xúc với bùn, đất bẩn hoặc phân động vật, ta có nguy cơ mắc bệnh nào dưới đây ?

A. Uốn ván                 B. Tiêu chảy cấp                     C. Viêm gan A            D. Thủy đậu

Câu 19. Khi bị bỏng nhẹ, chúng ta cần phải thực hiện ngay thao tác nào sau đây ?

A. Băng bó vết bỏng bằng bông và gạc sạch

B. Bôi kem liền sẹo lên phần da bị bỏng

C. Ngâm phần da bị bỏng vào nước lạnh và sạch

D. Rửa vết thương trên vòi nước với xà phòng diệt khuẩn

Câu 20. Khi bị mụn trứng cá, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Rửa mặt thật sạch ngày 2 lần

B. Không nặn mụn, hạn chế sờ tay lên mặt

C. Nếu xuất hiện bội nhiễm, hãy nhanh chóng tìm đến các bác sĩ chuyên khoa

D. Tất cả các phương án còn lại

CHƯƠNG IX THÂN KINH VÀ GIÁC QUAN

Câu 1. Nơron có chức năng gì ?

A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh    B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích

C. Trả lời các kích thích                                              D. Tất cả các phương án trên

Câu 2. Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Không có khả năng phân chia        B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục

C. Có nhiều sợi trục                            D. Có một sợi nhánh

Câu 3. Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

A. Giữa các bao myelin          B. Đầu sợi nhánh                   

C. Cuối sợi trục                       D. Thân nơron

Câu 4. Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không      

B. Tất cả các chi đều không co

C. Tất cả các chi đều co         

D. Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

Câu 5. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 6. Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

A. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7. Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 8. Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

A. Cầu não                  B. Tiểu não                  C. Não giữa                 D. Não trung gian

Câu 9. Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

A. 6 đôi                       B. 31 đôi                     C. 12 đôi         D. 24 đôi

Câu 10. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong

B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền

C. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong

D. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền

Câu 11. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

A. 4/5              B. 3/4               C. 2/3              D. 5/6

Câu 12. Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở

A. hành tủy hoặc tủy sống.                             B. não trung gian hoặc trụ não.

C. tủy sống hoặc tiểu não.                              D. tiểu não hoặc não giữa.

Câu 13. Trung ương của phân hệ thần kinh giao cảm là các nhân xám ở sừng bên tủy sống phân bố từ

A. đốt tủy ngực V đến đốt tủy thắt lưng II.   B. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III.

C. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng II.     D. đốt tủy ngực III đến đốt tủy thắt lưng I.

Câu 14. Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

A. phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.               B. hệ thần kinh vận động.

C. phân hệ đối giao cảm.                                                                     D. phân hệ giao cảm.

Câu 15. Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác ?

A. Trung ương nằm ở đại não                         B. Sợi trục của nơron trước hạch ngắn

C. Nơron sau hạch có bao miêlin.                   D. Sợi trục của nơron sau hạch ngắn

Câu 16. Trong cầu mắt người, thành phần nào dưới đây có thể tích lớn nhất ?

A. Màng giác              B. Thủy dịch   C. Dịch thủy tinh                    D. Thể thủy tinh

Câu 17. Mống mắt còn có tên gọi khác là

A. lòng đen.                B. lỗ đồng tử.              C. điểm vàng.              D. điểm mù.

Câu 18. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Nhờ khả năng điều tiết của … mà ta có thể nhìn rõ vật ở xa cũng như khi tiến lại gần.

A. thể thủy tinh           B. thủy dịch                C. dịch thủy tinh                     D. màng giác

Câu 19. Để phòng ngừa các bệnh về mắt do vi sinh vật gây ra, chúng ta cần lưu ý điều gì A. Tất cả các phương án còn lại              B. Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh

C. Hạn chế sờ tay lên mắt, dụi mắt    D. Nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lí 0,9%

Câu 20. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật nào sau đây ?

A. Viễn thị                  B. Cận thị                    C. Loạn thị                 A. Tất cả các phương án trên

Câu 21. Kính hội tụ còn có tên gọi khác là

A. kính râm.                             B. kính cận.                C. kính lão.                  D. kính lúp.

Câu 22. Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

A. màng bên.   B. màng cơ sở.            C. màng tiền đình.                   D. màng cửa bầu dục.

Câu 23. Vì sao trẻ bị viêm họng thường dễ dẫn đến viêm tai giữa ?

A. Vì vi sinh vật gây viêm họng và vi sinh vật gây viêm tai giữa luôn cùng chủng loại với nhau.

B. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.

C. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể biến đổi về cấu trúc và theo thời gian sẽ gây viêm tai giữa.

D. Tất cả các phương án còn lại.

Câu 24. Tai ngoài có vai trò gì đối với khả năng nghe của con người ?

A. Hứng sóng âm và hướng sóng âm

B. Xử lí các kích thích về sóng âm

C. Thu nhận các thông tin về sự chuyển động của cơ thể trong không gian

D. Truyền sóng âm về não bộ

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8, để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

NONE
ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF