ADMICRO
16AMBIENT

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3 và tuần 4

19/05/2021 0 Bytes 241 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210519/630868499344_20210519_135438.pdf?r=7895
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 1 tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3 và tuần 4 dưới đây nhằm giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về nội dung bài học của Tuần 3 và 4. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

 

 

 

 
 

1. Phiếu bài tập cuối tuần - Tuần 3

1.1. Phiếu bài tập số 1

a. Câu hỏi:

Câu 1. Tập đọc

 

d

e

dẻ

 

đ

o

đỏ

Câu 2: Nối d với hình đọc thanh tiếng có âm d. Nối đ với hình đọc thanh tiếng có âm đ.

Câu 3. Tập viết

- dê

- đồ

- đo đỏ

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

1.2. Phiếu bài tập số 2

a. Câu hỏi:

Câu 1. Tập đọc

đ

i

 

 

đi

 

k

e

kẻ

 

Câu 2.

Nối i với hình đọc thanh tiếng có âm i. Nối k với hình đọc thanh tiếng có âm k.

Câu 3. Tập viết

- dì

- kẻ

- kệ vở

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

1.3. Phiếu bài tập số 3

a. Câu hỏi:

Câu 1. Tập đọc

l

ê

lề

 

h

o

họ

Câu 2.

Nối l với hình đọc thanh tiếng có âm l. Nối h với hình đọc thanh tiếng có âm h.

Câu 3. Tập viết

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

1.4. Phiếu bài tập số 4

a. Câu hỏi:

Câu 1. Tập đọc

ch

i

chỉ

 

kh

e

khẽ

 

Câu 2.

Nối ch với hình đọc thanh tiếng có âm ch. Nối kh với hình đọc thanh tiếng có âm kh.

Câu 3. Tập viết

- chị

- khô

- đi chợ

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

2. Phiếu bài tập cuối tuần - Tuần 4

2.1. Phiếu bài tập số 1

a. Câu hỏi:

Câu 1. Đánh vần và tập đọc

m

e

 

n

e

 

Câu 2.

Nối n với hình đọc thành tiếng có âm n.

Câu 3. Nối m với hình đọc thành tiếng có âm m.

Câu 4. Điền vào chỗ trống n hoặc m

Câu 5. Tập viết

- mũ bé

- lá me

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

 

Câu 3:

Câu 4:

- cá mè

- ca nô

- cái mũ

- me

Câu 5.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

2.2. Phiếu bài tập số 2

a. Câu hỏi:

Câu 1. Đánh vần và tập đọc

l

u

 

h

ư

hừ

Câu 2. Nối u với hình đọc thành tiếng có âm u.

Câu 3. Điền vào chỗ trống u hoặc ư

Câu 4. Tập viết

- bé hư

- củ từ

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- Sư tử

- Tủ áo

- Lư hương

- Đu đủ

Câu 4.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

2.3. Phiếu bài tập số 3

a. Câu hỏi:

Câu 1. Đánh vần và tập đọc

g

ô

gỗ

 

gh

i

ghi

Câu 2. Nối g với hình đọc thành tiếng có âm g.

Câu 3. Nối gh với hình đọc thành tiếng có âm gh.

Câu 4. Điền vào chỗ trống g hoặc gh

Câu 5. Tập viết

- ghe cá

- gỗ mun

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

2.4. Phiếu bài tập số 4

a. Câu hỏi:

Câu 1. Đánh vần và tập đọc

ng

u

ngủ

 

ngh

e

nghé

Câu 2.

Nối ng với hình đọc thành tiếng có âm ng.

Nối ngh với hình đọc thành tiếng có âm ngh.

Câu 3. Điền vào chỗ trống ng hoặc ngh

Câu 4. Tập viết

- ngã tư

- nghỉ hè.

b. Hướng dẫn giải:

Câu 1.

- Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng các âm và tiếng.

Câu 2.

Câu 3.

- ngò

- nghĩ

- ngõ nhỏ

- ngô

Câu 4.

- Học sinh viết đúng chữ, đúng ô li, các nét rõ ràng, không bị nhòe.

- Trình bày sạch sẽ, cẩn thận.

 

Trên đây là nội dung chi tiết của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3 và Tuần 4. Để xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

MGID
YOMEDIA