RANDOM
01RANDOM

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án

31/10/2019 931.36 KB 175 lượt xem 11 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20191031/601863319682_20191031_165132.pdf?r=1821
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang được Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng học kì 1 môn toán lớp 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

TRƯỜNG THCS MỸ QUANG

TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ ĐỀ XUẤT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020

MÔN : TOÁN – LỚP 7

Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. TRẮC NGHIỆM:                (3 điểm)

            Hãy  chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng \(\frac{3}{4} + \frac{{ - 1}}{4}\) bằng:

   A. \(\frac{{ - 1}}{2}\) ;                       B.  \(\frac{{ 2}}{6}\);                                  C. \(\frac{{ 5}}{4}\) ;                         D. \(\frac{{ 1}}{2}\)

Câu 2:  Biết: \(\left| x \right| + \frac{1}{2} = 1\) thì x bằng:

   A. \(\frac{1}{2}\)                                   B. \(\frac{3}{2}\)                                        C. - \(\frac{1}{2}\)                         D. \(\frac{1}{2}\)  hoặc -\(\frac{1}{2}\)

Câu 3: Từ tỉ lệ thức \(\frac{{1,5}}{x} = \frac{3}{2}\)  thì giá trị x bằng:

   A. 1                          B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 4:  Cho \(\sqrt x  = 5\) thì  x bằng :

   A. \(\sqrt 5 \)                                  B.   \( \pm 5\)                                   C. 25                           D. – 25

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

   A. so le trong bằng nhau  B. đồng vị                  C. trong cùng phía bằng nhau                  D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho a \( \bot \) b và b  \( \bot \)c thì:

   A. a//b                                 B. a//c                                     C. b//c                         D. a//b//c

Câu 7: Cho tam giác ABC có \(\widehat A = {50^0};\widehat B = {70^0}\). Số đo góc ngoài tại đỉnh C bằng:

   A. 600                                             B. 1200                                               C. 700                          D. 500

Câu 8: Cho \(\Delta \)ABC = \(\Delta \) MNP suy ra

   A. AB = MP                        B. CB = NP                            C. AC = NM              D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

   A. y = 2x                 B. y = \( - \frac{1}{2}x\)                           C. y = \(\frac{1}{2}x\)                   D. y = -2x

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:

   A. 2                          B. 0,5                                     C. 18                           D. 3

Câu 11: Cho hàm số y =f(x) = 3x + 1.Thế thì  f(-1)  bằng :

   A. 2                          B. – 2                                      C. 4                             D. – 4

Câu 12: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x

   A. (- 1; - 2)             B. (- 1; 2)                               C. (- 2: - 1)                 D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN:           (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)     

a) Thực hiện phép tính: \( - \frac{5}{2}.\sqrt {\frac{9}{{25}}}  - {2^2}.\left| { - \frac{1}{4}} \right|\)

b) Tìm x biết:

Bài 2: (1,5 điểm)    Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm)      Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - \frac{2}{3}x\)   

Bài 4: (2,5 điểm)      Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

  1. Chứng minh  \(\Delta ABH = \Delta ACH\)                     
  2.  Chứng minh AH \(\Delta \) BC
  1. Vẽ HD \(\Delta \) AB \((D \in AB)\) và HE \(\Delta \) AC \((E \in AC)\) . Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm)      Tìm x biết:    \(\left| {2x - 1} \right| + \left| {1 - 2x} \right| = 8\)

--------------------------- HẾT ---------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

            Mỗi câu  đúng ghi 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

D

A

C

A

B

B

B

D

C

B

A

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi đề xuất HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Mỹ Quang có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 
 
 

 

YOMEDIA