OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Đề cương ôn tập HK2 môn Hoá 9 năm 2022 - 2023 có đáp án

06/04/2023 637.32 KB 91 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230406/866880126415_20230406_084016.pdf?r=8318
ADMICRO/
Banner-Video

Với nội dung tài liệu Đề cương ôn tập HK2 môn Hoá 9 có đáp án năm 2022 - 2023 được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ, sẽ giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm bài để chuẩn bị cho kì thi Học kì 2 quan trọng sắp đến. Hi vọng tài liệu sẽ có ích với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 
 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: HOÁ HỌC

LỚP: 9

 

A. LÝ THUYẾT

Câu 1: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của metan (CH4), etilen (C2H4), axetilen (C2H2) và benzen (C6H6)

Câu 2: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của rượu etylic (C2H5OH)

Công thức cấu tạo: C2H5OH  trong công thức rượu có nhóm -OH làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

- Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)

C2H6O + 3O2 \(\to\) 2CO2 + 3H2O

- Tác dụng với Na

C2H5OH+ Na  \(\to\) C2H5ONa + 1/2H2

- Tác dụng với axit axetic.

Câu 3: Viết cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axit axetic (CH3COOH)

Công thức cấu tạo: CH3COOH trong công thức axit axetic có nhóm -COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit

- Làm quì tím hóa đỏ.

- Tác dụng với kim loại trước hiđro

2CH3COOH  + Zn \(\to\) (CH3COO)2Zn + H2

- Tác dụng với oxit bazơ

2CH3COOH  + CuO  \(\to\) (CH3COO)2Cu + H2O

- Tác dụng với bazơ

CH3COOH  + NaOH  \(\to\) CH3COONa +  H2O

- Tác dụng với muối (phản ứng trao đổi)

2CH3COOH + Na2CO3  \(\to\) 2CH3COONa  +  H2O +  CO2

- Tác dụng với rượu etylic với xúc tác H2SO4 đặc, t0.

CH3COOH  + C2H5OH \(\rightleftharpoons\) CH3COOC2H5 + H2O

Câu 4: Viết phản ứng thủy phân chất béo?

- Trong môi trường axit

(RCOO)3C3H5 +  3H2O \(\rightleftharpoons\) 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Trong môi trường kiềm       

(RCOO)3C3H5 +  3NaOH  \(\to\) 3RCOONa + C3H5(OH)3

Câu 5: Nêu tính chất hóa học của glucozơ.

- Phản ứng oxi hóa (tráng gương)

C6H12O6 + Ag2O  \(\to\) C6H12O7 + 2Ag

- Phản ứng lên men rượu

C6H12O6  \(\to\) 2C2H5OH + 2CO2

B. BÀI TẬP

DẠNG 1: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG.

 

...

 

DẠNG 2: NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ.

Dùng phương pháp hóa học phân biệt các khí không màu sau:

a. CH4, CO2, C2H4, C2H2

- Dùng Ca(OH)2

+ CO2 phản ứng tạo kết tủa trắng.

CO2 + Ca(OH)2 \(\to\)        CaCO3 + H2O

+ Còn lại ba khí CH4 và C2H4, C2H2

- Dùng dung dịch AgNO3/NH3

+ C2H2 phản ứng tạo kết tủa vàng.

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 \(\to\) C2Ag2¯  + 2NH4NO3

+ Còn lại hai khí CH4 và C2H4

- Dùng dung dịch nước brom

+ C2H4 phản ứng làm mất màu nước brom

C2H4  +  Br2 \(\to\)  C2H4Br2

+ Còn lại là khí CH4

- C3H4, SO2, C2H4, C2H6

- Dùng Ca(OH)2

+ CO2 phản ứng tạo kết tủa trắng.

SO2 + Ca(OH)2  \(\to\) CaSO3 + H2O

- Còn lại ba khí C3H4 và C2H4, C2H6

+ Dùng dung dịch AgNO3/NH3

+ C3H4 phản ứng tạo kết tủa vàng.

C3H4   + AgNO3 + NH3 \(\to\) C3H3Ag¯ + NH4NO3

- Còn lại hai khí C2H4 và C2H6

+ Dùng dung dịch nước brom

+ C2H4 phản ứng làm mất màu nước brom

C2H4  +  Br2 \(\to\)  C2H4Br2

+ Còn lại là khí C2H6

...

 

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ THEO CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT

5. Khi đốt cháy hoàn toàn 2,2g hợp chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Ngoài ra không có chất  nào khác. Biết  rằng 0,84 lít hơi hợp chất A (đktc) có khối lượng là 3,3g; tìm CTHH của hợp chất A?

6. a. Xác định CT đơn giản của chất A chứa 80%C và 20%H.

    b. xác định CTPT của A chứa 85,71%C và 14,29%H biết 1 lít khí A ở đktc nặng 1,25g?

...

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ DỰA VÀO PHẢN ỨNG

DẠNG 5: TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

DẠNG 6: BÀI TẬP HỖN HỢP

DẠNG 7: BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN RƯỢU

DẠNG 8: BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN AXIT AXETIC.

DẠNG 9*: BÀI TẬP LIÊN QUAN CHẤT BÉO, GLUCOZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ.

...

---(Để xem đầy đủ nội dung bài tập và đáp án của đề cương, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập HK2 môn Hoá 9 có đáp án năm 2022 - 2023. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

NONE
ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF