OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Các dạng bài tập trọng tâm Hóa học 8

26/07/2017 849.89 KB 67471 lượt xem 585 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170726/756135181279_20170726_114923.pdf?r=2681
ADMICRO/
Banner-Video

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Các dạng bài tập trọng tâm Hóa học 8 bao gồm kiểu bài Xác định Công thức hóa học và tính theo công thức hóa học, Tính thành phần % theo khối l­ượng của các nguyên tố trong hợp chất AxBy, Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng các nguyên tố. Lập công thức hóa học dựa vào tỉ lệ khối l­ượng của các nguyên tố... Hi vọng Đề cương ôn tập này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức Hóa học lớp 8, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới.

 

 
 

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Phần I: Công thức hóa học và tính theo công thứ hóa học.

I. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị.

   - Nguyên tắc: Hóa trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia (hoặc nhóm nguyên tử kia).

Bài tập 1: Lập công thức hóa học của các oxit tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P với nguyên tố oxi. Gọi tên các chất đó ?

Bài tập 2: Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na với nhóm nguyên tử (OH). Gọi tên các hợp chất vừa lập đ­ợc ?

Bài tập 3: Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na với nhóm nguyên tử (NO3), (SO4), (PO4), (CO3). Gọi tên các hợp chất vừa lập đ­ược ?

II. Tính thành phần % theo khối l­ượng của các nguyên tố trong hợp chất AxBy.

Bài tập 1: Tính thành phần phần trăm theo khối l­ượng của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

   a. NaCl                b. FeCl2                c. CuSO4                d. K2CO3         

Bài tập 2: Cho các oxit sắt sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hãy so sánh hàm l­ượng sắt có trong các oxit trên ?

Bài tập 3: Co các chất: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. Hãy so sánh hàm l­ượng đồng có trong các hợp chất trên ?

III. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng các nguyên tố.

Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học của các oxit sau:

   a. Biết phân tử khối của oxit là 80 và thành phần %S = 40%.

   b. Biết thành phần %Fe = 70% và phân tử khối của oxit là 160.

Bài tập 2: Xác định công thức phân tử của các hợp chất sau:

a. Hợp chất B có thành phần phần trăm của các nguyên tố là 39,32%Na, 25,54%C, 28,07% O và khối l­ợng mol của hợp chất là 142.

b. Hợp chất A có khối l­ượng mol là 152 và phần trăm theo khối l­ượng của các nguyên tố là 36,84%Fe, 21,05%S, 42,11%O.

Bài tập 1: Một oxit của nitơ có tỉ lệ về khối l­ượng của nitơ đối với oxi là 7 : 20 . Tìm công thức của oxit ?

Bài tập 2: Phân tích một oxit sắt ng­ười ta thấy cứ 7 phần khối l­ượng sắt thì có 3 phần khối lượng oxi. Xác định công thức của oxit sắt ?

Bài tập 3: Xác định công thức hóa học của một oxit nhôm biết tỉ lệ khối l­ượng của 2 nguyên tố nhôm và oxi là 4,5 : 4.

Phần II: Ph­ương trình hóa học. tính theo phư­ơng trình hóa học.

I. Phư­ơng trình hóa học.

Bài tập 1: Cân bằng các ph­ương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

   a. Fe2O3  +  CO  →  Fe  +  CO2

   b. Al  +  H2SO4  →  Al2(SO4)3  +  H2

   c. Na  +  H2SO4  →  Na2SO4  +  H2

   d. KOH  +  H2SO4  →  K2SO4  +  H2O

   e. Fe(OH)2  +  HCl  →  FeCl2  +  H2O

   f. Fe2(SO4)3  +  BaCl2  →  FeCl2  +  BaSO4

   g. Al  +  CuSO4  →  Al2(SO4)3  +  Cu

   h. Al  +  MgO  →  Al2O3  +  Mg

   i. Al  +  Cl2  →  ?

Bài tập 1: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư­. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc) và khối l­ượng muối kẽm clorua tạo thành ?

Bài tập 2: Cho nhôm kim loại tác dụng với dung dịch  axit sunfuric (đủ). Biết có 34,2 gam muối nhôm sunfat tạo thành. Tính l­ượng nhôm phản ứng và thể tích khí hiđro thu đ­ợc (đktc)?

Bài tập 3: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với dung dịch axit clohiđric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro thu đ­ược (đktc) và khối l­ượng muối nhôm clorua tạo thành ?

Bài tập 4: Cho khí CO dư­ đi qua sắt (III) oxit nung nóng thu đ­ợc 11,2 gam sắt. Tính khối lượng sắt (III) oxit và thể tích khí CO đã phản ứng ?

Bài tập 5: Oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao thu đ­ược oxit sắt từ Fe3O4. Tính số gam sắt và thể tích khí oxi cần dùng (đktc) để điều chế đư­ợc 23,2 gam oxit sắt từ ?

 

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong tài liệu Các dạng bài tập trọng tâm Hóa học 8Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

NONE
ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF