RANDOM
AMBIENT

Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Thành

26/10/2020 814.26 KB 16 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/21599051500_20201026_182156.pdf?r=7085
ANYMIND
QUẢNG CÁO
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Thành. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập và ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: Phản ứng giữa H2SOvới NaOH là phản ứng

A. trung hoà       

B.phân huỷ            

C.thế                   

D.hoá hợp

2: Dãy chất gồm những Oxít  tác dụng được với axit là

A. CO2, P2O5, CaO         

B.FeO, NO2, SO2

C.CO2, P2O5, SO2              

D.CaO, K2O, CuO

3: Chất  khi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra một dung dịch có màu vàng nâu là

A. Cu       

B.Fe           

C.Fe2O3               

D.ZnO

4: Những nhóm oxít tác dụng được với nước là:

A. CO2, FeO, BaO              

B.Na2O, CaO,CO2

C.CaO, CuO, SO2                 

D.SO2, Fe2O3, BaO

5: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 người ta dùng:

A. CuO      

B.Fe(OH)2                  

C.Zn            

D.Ba(OH)2

6: Khí SO2 được điều chế từ cặp phản ứng

A. K2SO3 và KOH        

B.H2SO4 đặc, nguội và Cu

C.Na2SOvà HCl        

D.Na2SO4 và H2SO4  

7: Chất  khi tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A. Cu(OH)2              

B.BaCl2                

C.NaOH              

D.Fe

8: Để làm khô hỗn hợp khí CO2 ­và SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:

A.CaO      

B.H2SO4 đặc          

C.Mg        

D.HCl

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

K —(1)—->  K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–>  K2SO4 —(4)—–>  BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO15%. Sau khi phản ứng kết thúc thấy tạo ra chất kết tủa màu trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xảy ra .

b) Tính khối lượng dung dịch H2SOđã dùng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

ĐỀ SỐ 2

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: Những nhóm oxít tác dụng được với nước là:

A. CO2, FeO, BaO          

B.CaO, CuO, SO2

C.SO2, Fe2O3, BaO        

D.Na2O, CaO,CO2

2: Dãy chất gồm những Oxít bazơ tác dụng được với axit là

A. CaO, K2O, CuO              

B. CO2, P2O5, CaO

C. FeO, NO2, SO2                  

D. CO2, P2O5, SO2

3: Để làm khô hỗn hợp khí CO2 ­và SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:

A.H2SO4 đặc         

B.HCl           

C.CaO         

D.Mg

4: Chất  khi tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A.Fe         

B.Cu(OH)2                    

C.BaCl2                   

D.NaOH

5: Khí SO2 được điều chế từ cặp phản ứng

A. H2SO4 đặc, nguội và Cu        

B.K2SO3 và KOH

C.Na2SOvà HCl                         

D.Na2SO4 và H2SO4  

6: Chất  khi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra một dung dịch có màu vàng nâu là

A.Cu        

B.ZnO                

C.Fe2O3                      

D.Fe

7: Phản ứng giữa H2SOvới NaOH là phản ứng

A. phân huỷ        

B.hoá hợp              

C.thế                

D.trung hoà

8: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 người ta dùng:

A. Fe(OH)2          

B.Ba(OH)2         

C.Zn                

D.CuO

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

K —(1)—->  K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–>  K2SO4 —(4)—–>  BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO15%. Sau khi phản ứng kết thúc thấy tạo ra chất kết tủa màu trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xảy ra .

b) Tính khối lượng dung dịch H2SOđã dùng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho Ba = 137,   H = 1, O = 16 , S = 32)

---(Nội dung chi tiết đề số 3,4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Viết phương trình hóa học khi H2SO4 đặc, đun nóng tác dụng với Cu. Có hiện tượng gì để biết phản ứng đã xảy ra?

Câu 2: Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được đựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO, MgCO3.

Câu 3: Tính nồng độ mol của dung dịch tạo ra khi hòa tan 4,7 g K2O vào nước. Cho biết thể tích dung dịch thu được là 100 ml (K=39, O=16).

Câu 4: Viết công thức các oxit ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố sau: Na, Al, Fe, Cu, Hg, Cl, S, Cr.

Câu 5: Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2,5 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí Y. Xác định thành phần của khí Y (S=32, Zn=65).

ĐỀ SỐ 6

Câu 1: Cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O. Oxit nào có khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.

Câu 2: Hòa tan BaO vào nước thu được dung dịch làm phenolphthalein chuển thành màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Câu 3: Chọn hóa chất thích hợp và viết phương trình hóa học để loại các khí SO2 và CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO.

Câu 4: Dung dịch chứa những chất nào khi cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư? Viết phương trình háo học.

Câu 5: Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4. Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu=64, Zn=65).

...

Trên đây là phần trích dẫn Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Thành để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục:

 
 

 

YOMEDIA