ADMICRO
14AMBIENT

Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Hai Bà Trưng

19/08/2021 0 Bytes 80 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210819/499318263617_20210819_164256.pdf?r=4580
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Với mục đích có thêm tài liệu cung cấp giúp các em học sinh lớp 9 có tài liệu ôn tập củng cố kiến thức hè. HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Hai Bà Trưng được HOC247 biên tập và tổng hợp với phần đề và lời giải chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 

 

 
 

BỘ 4 ĐỀ ÔN TẬP HÈ SINH HỌC 9 NĂM 2021

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (5 điểm)

Tài nguyên là gì ? Có những dạng tài nguyên nào ?

Câu 2 ( 5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Tài nguyên không tái sinh là

A. than đá, dầu lửa.                                                    B. sinh vật, nước,

C.  năng lượng mặt trời.                                                         D. Cả A, B và C.

2. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là gì ?

A. Là tài nguyên sinh vật

B. Là tài nguyên mà con người khai thác và sử dụng sau một thời gian sẽ bị cạn kiệt

C. Đó là nguồn năng lượng mặt trời, gió, sóng biển ... được con người sử dụng ngày càng nhiều

D. Là tài nguyên khi được khai thác và sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi

3. Tài nguyên tái sinh gồm những tài nguyên nào ?

A. Tài nguyên đất, tài nguyên nước

B. Tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất

D. Tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên sinh vật

4. Rừng thuộc dạng tài nguyên nào ?

A. Tài nguyên không tái sinh

B. Tài nguyên tái sinh

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

D. Cả A, B và C

5. Đất thuộc dạng tài nguyên nào ?

A. Tài nguyên không tái sinh 

B. Tài nguyên tái sinh

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

D. Cả A, B và C

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật…

Các dạng tài nguyên thiên nhiên :

Tài nguyên thiên nhiên được chia làm 3 dạng chủ yếu :

+ Tài nguyên không tái sinh : là những tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần như dầu lửa, than đá, khí đốt thiên nhiên..

+ Tài nguyên tái sinh : là những tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi như tài nguyên đất, rừng, biển ...

+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu : là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió...

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

C

B

B

A

 

………………………………………

 

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (5 điểm)

Tại sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là

A. Sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.

B. Chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh.

C. Chỉ sử dụng tài nguyên nâng lượng vĩnh cửu.

D. Chỉ sử dụng tài nguyên khôno tái sinh.

2. Nguyên nhân chủ yếu làm cho đất bị thoái hoá là

A. Đất bị xói mòn.

B. Rừng bị tàn phá.

C. Đất bị nhiễm mặn, nhiẻm phèn.

D. Dân số tăng.

3. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng bằng cách

A. Khai thác gỗ hợp lí, bảo vệ rừng già.

B. Bảo vệ rừng già, thành lập các khu bảo tồn, khai thác hợp lí

C. Kết hợp việc khai thác hợp lí  với việc bảo vệ và trồng rừng.

D. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

4. Làm thế nào đê bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

A. Không săn bắt các động vật hoang dã.

B. Bảo vệ rừng kết hợp  với trồng rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.

C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

D. Cả A, B và C

5. Phải đảm bảo sự đa dạng của hệ sinh thái nông nghiệp vì

A. Sự đa dạng này đang bị giảm nhanh chóng.

B. Sự đa dạng này có ý nghĩa to lởn đối  với đời sống con người.

C. Sự đa dạng này hạn chế được những tác hại của sâu bệnh, dịch bệnh.

D. Cả A và B.

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 ( 5 điểm)

Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu không biết cách khai thác và sử dụng một cách hợp lí, nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi việc sử dụng vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hộ con cháu mai sau.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

B

C

D

D

 

………………………………………

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (3 điểm)

Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái biển ?

Câu 2 ( 3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là như thế nào ?

A. Khai thác hợp lí tài nguyên rừng

B. Kết hợp bảo vệ rừng và trồng rừng

C. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

D. Cả A, B và C

2. Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ?

A. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

B. Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng

C. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi D. trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái

E. Bảo vệ các loài động vật hoang dã

3. Các hệ sinh thái sông, suối, ao, hồ thuộc môi trường nào dưới đây ?

A. Môi trường cạn

B. Môi trường nưởc

C. Môi trường sinh vật

D. Cả A, B và C

Câu 2 (4 điểm) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

Phá rừng, săn bắn bừa bãi, khai thác không hợp lí làm cho tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt.

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm là tài nguyên tái sinh và tài nguyên vĩnh cửu.

Giữ gìn động vật hoang dã chính là bảo vộ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

4. Cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái và tránh ô nhiễm ỉà không sử dụng tài nguyên.

 

 

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 (3 điểm)

Bảo vệ hệ sinh thái rừng là góp phần bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật, bảo vệ đa dạng sinh học : góp phần điều hoà khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.

Biển là một hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bề mặt của Trái Đất. Hệ sinh thái biển có các loài sinh vật rất phong phú - là nguồn lợi to lớn của con người.

Câu 2 (3 điểm)

1

2

3

D

C

B

Câu 3 (4 điểm)

1

2

3

4

Đ

S

Đ

S

 

………………………………………

 

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1 (5 điểm)

Trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành Luật Bảo vộ môi trường như

thế nào?

Câu 2 ( 5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Vấn đề bảo vệ môi trường là mối quan tâm của những đối tượng nào sau đây ?

A. Các nước nghèo

B. Các nhà khoa học, các chuyên gia về môi trường

C. Các nước giàu

D. Cả A, B và C

2. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm mục đích gì ?

A. Bảo vệ sức khoẻ nhân dân

B. Phát triển đất nước bền vững

C. Góp phần bảo vê môi trường trong khu vực và toàn cầu

D. Cả A, B và C

3. Tác dụng của Luật Bảo vệ môi trường là gì ?

A. Ngăn chặn tác động xấu của con người đối  với môi trường

B. Khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên

C. Điều chỉnh việc khai thác và sử dụng các thành phần của môi trường để phục vụ cho sự phát triển lâu bền của đất nước

D. Cả A, B và C

4. Nếu Luật Bảo vệ môi trường không cấm khai thác rừng bừa bãi, không cấm khai thác rừng đầu nguồn thì hậu quả gì sẽ xảy ra ?

A. Khai thác rừng không có kế hoạch, khai thác cả rừng đầu nguồn gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

B. Chất thải đổ không đúng quy định

C. Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

D. Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

5. Luật Bảo vệ môi trường có quy định : Cần có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cải tạo đất có tác dụng gì ?

A. Chất thải được thu gom đúng chỗ và được xử lí không gây ô nhiêm môi trường

B. Động vật hoang dã không bị khai thác cạn kiệt

C. Đất được sử dụng hợp lí, không gây lãng phí đất và phục hồi đất bị thoái hoá

D. Khai thác rừng có kế hoạch, không khai thác rừng đầu nguồn

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, cần :

+ Tìm hiểu nghiên cứu các điều quy định của luật.

+ Có ý thức trong việc thực hiện luật và thực hiện nghiêm chỉnh những điều quy định của luật.

+ Vận động mọi người thực hiện luật.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

C

-----

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Hai Bà Trưng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

 

MGID
YOMEDIA