ADMICRO
RANDOM

Bài tập Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

15/08/2017 564.41 KB 1801 lượt xem 40 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170815/774470636247_20170815_135445.pdf?r=7010
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HỌC247 giới thiệu đến các em học sinh tài liệu ngữ pháp về phạm trù Trạng ngữ trong tiếng Anh.

 
 

Bài tập Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

I. Complete the following sentences using appropriate verbs or adverbs.

1. I saw him ……………………..

a) yesterday                           b) tomorrow

2. I ……………………. your father tomorrow.

a) see                           b) am seeing

3. My plane …………………… tomorrow.

a) leaves                           b) left

4. I haven’t seen her …………………….. Monday.

a) since                           b) for

5. I went there ………………………..

a) yesterday                           b) tomorrow

6. I saw him …………………….. morning.

a) in yesterday                           b) yesterday

7. I haven’t seen her …………………….

a) yesterday                           b) today

8. I haven’t seen her since ……………………….

a) yesterday                           b) tomorrow

9. I ……………………. it first thing tomorrow.

a) will do                                             b) did                              c) do

10. I am seeing him ………………………….. morning.

a) tomorrow                           b) today

II. Arrange the words to make sentences. Place time expressions at the end of the sentence.

1. haven't / recently / seen / I / him.

2. I'll / you / see / soon.

3. afterwards / met / at the pub / him / we.

4. help / immediately / I / need.

5. was / arrogant / he / then / very.

6. ? / now / are / where / you.

7. ? / to go / where / you / do / want / today.

8. ? / do / yesterday / did / you / what.

9. as soon as possible / you / him / the truth / tell / should.

10. hasn't won / lately / my team. 

.........

Trên đây là trích dẫn tài liệu Bài tập về trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Để xem đầy đủ nội dung tài liệu và đáp án chi tiết trong bài tập các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

 

YOMEDIA