RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Bảo Yên

26/10/2020 740.66 KB 18 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/789945555749_20201026_094021.pdf?r=3375
ANYMIND
Video-Banner

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Bảo Yên. Tài liệu bao gồm các hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án, hy vọng sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong các kì thi sắp tới.

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC 10 NĂM 2020 TRƯỜNG THPT BẢO YÊN

 

Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron,electron           

B. electron,nơtron,proton                               

C. electron, proton    

D. proton,nơtron

Câu 2: Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị Ag(56%). Tính số khối của đồng vị thứ hai. Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.  

A. 109                            

B. 107                                                

C. 106                                          

D. 108

Câu 3: Chọn câu phát biểu sai:

A. Số khối  bằng tổng số hạt p và n                                               

B. Tổng số p và số e được gọi là số khối

C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = sồ đơn vị điện tích hạt nhân 

D. Số p bằng số e

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất ?

A. F                         

B. Sc       

C. K                         

D. Ca

Câu 5: A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:

A. 26                                     

B. 25                                      

C. 23                                      

D. 27

Câu 6: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron

A. F; Cl; Ca; Na; C    

B. Na; C; F; Cl; Ca            

C. C; F; Na; Cl; Ca                 

D. Ca; Na; C; F; Cl;

Câu 7: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron: 1> Na;   2>  C;  3>  F;  4>  Cl;   

A. 1;2;3;4                                                    

B. 3;2;1;4                                

C. 2;3;1;4                                                    

D. 4;3;2;1

Câu 8: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,8. Giá trị của x1% là:        

A. 80%                                                    

B. 20%                             

C. 10,8%                                                

D. 89,2%

Câu 9: Clo có hai đồng vị  1737Cl( Chiếm 24,23%) và 1735Cl(Chiếm 75,77%).  Nguyên tử khối trung bình của Clo:

A. 37,5                                                    

B. 35,5                             

C. 35                                                       

D. 37

Câu 10: Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O v à 17O lần lượt là: 

A. 35% & 61%                                      

B. 90%&6%                    

C. 80%&16                                           

D. 25%& 71%

Câu 11: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (80%) và 10B (20%). Nguyên tử khối trung bình của Bo là

A. 10,2                   

B. 10,6                    

C. 10,4                   

D. 10,8

Câu 12: Clo có hai đồng vị  Cl và  Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,48. Phần trăm đồng vị  37Cl là

A. 65%                                                    

B. 76%                               

C. 35%                                                   

D. 24%

Câu 13: Trong nguyên tử Rb có tổng số hạt p và n là:

A. 49                      

B. 123                         

C.  37              

D. 86

Câu 14: Nguyên tử  có 10n và số khối 19. vậy số p là 

A. 9                         

B. 10                           

C. 19                

D. 28

Câu 15: Một nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 40.Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Số khối của nguyên tử X là:

A. 13                      

B. 40                           

C. 14                

D. 27

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 16 đến câu 40 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Câu 40: Nguyên tử  của nguyên tố A có phân lớp  ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của nguyên tử này là 3.

Vậy số hiệu nguyên tử của A là:

A. 2                                                          

B. 5                      

C. 7                                        

D. 9

Câu 41: Nguyên  tử của nguyên tố nào sau đây khi nhận thêm 1e thì đạt cấu hình e của Ne(Z=10).

A. Cl(Z=17)                                           

B. F(Z=9)              

C. N(Z=7)                             

D. Na(Z=11)

Câu 42: Cấu hình e sau: ....... 4s2 là của nguyên tử nào sau đây:

A. Na                                                       

B. C                      

C. K                                       

D. Ca

Câu 43: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                                                            

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5             

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                                                            

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Câu 44: Nguyên tử của nguyên tố R có phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

A. 13                                                                        

B. 24                                                    

C. 15                                                                        

D. 25

Câu 45: Nguyên tử Cl(Z=17) nhận thêm 1e thì cấu hình electron tương ứng của nó là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s1                                                     

B. 1s2 2s2 2p6                                       

C. 1s2 2s2 2p6 3s3                                                     

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Câu 46: Cấu hình electron nào sau đây là của He?

A. 1s2                                                      

B. 1s2 2s2 2p6                   

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6            

D. 1s2 2s2

Câu 47: Có 3 nguyên tử: \({}_6^{12}X\,,{}_7^{14}Y\,,{}_6^{14}Z.\) Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?

A. X & Y                                

B. Y & Z                               

C. X & Z                   

D. X,Y & Z

Câu 48: Số nơtron của các nguyên tử sau: \({}_6^{12}X\,,{}_7^{14}Y\,,{}_6^{14}Z.\) lần lượt là

A. 6,7,8                                  

B. 6,8,7                 

C. 6,7,6                         

D. 12,14,14

Câu 49: Cấu hình electron của các nguyên tử sau: 10Ne, 18Ar, 36Kr có đặc điểm chung là

A.  số lớp electron bằng nhau                                             

B. số phân lớp electron bằng nhau

C. số electron nguyên tử bằng nhau                                   

D. số e lectron ở lớp ngoài cùng bằng nhau

Câu 50: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Cấu hình electron của X là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p           

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5         

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                         

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d105s2 4p3

Câu 51: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 34 và số khối là 23. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng lần lượt là     

A. 3 & 1                            

B. 2 & 1                    

C. 4 & 1                         

D. 1 & 3

Câu 52: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 34 và số khối nhỏ hơn 24. Số hạt electron của X là

A. 11                                 

B. 12                       

C. 10                               

D. 23

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Bảo Yên. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thểm tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

 
 

 

YOMEDIA