ADMICRO
AMBIENT

Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động Tiếng Anh 7 có đáp án

29/12/2020 86.7 KB 164 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201229/48938376109_20201229_142215.pdf?r=4524
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Hoc247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động Tiếng Anh 7 có đáp án​ nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

 

 

 

 
 

BÀI TẬP CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG

TIẾNG ANH 7 CÓ ĐÁP ÁN

Chuyển các câu sau sang dạng bị động.

1.  John collects money.

   .................................................................................................................................... 

2.  Anna opened the window.  

   .................................................................................................................................... 

3.  We have done our homework.

   .................................................................................................................................... 

4.  I will ask a question.  

   .................................................................................................................................... 

5.  He can cut out the picture.  

   .................................................................................................................................... 

6.  The sheep ate a lot.  

   .................................................................................................................................... 

7.  We do not clean our rooms.

   .................................................................................................................................... 

8.  William will not repair the car.

   .................................................................................................................................... 

9.  Did Sue draw this circle?  

   .................................................................................................................................... 

10. Could you feed the dog?

   .................................................................................................................................... 

11. He teaches English.

   .................................................................................................................................... 

12. The child is eating bananas.

   .................................................................................................................................... 

13. She is writing a letter.

   .................................................................................................................................... 

14. The master punished the servant.

   .................................................................................................................................... 

15. He was writing a book.

   .................................................................................................................................... 

16. Who wrote this letter?

   .................................................................................................................................... 

17. Somebody cooks meal every day.

   .................................................................................................................................... 

18. He wore a blue shirt.

   .................................................................................................................................... 

19. They are building a house.

   .................................................................................................................................... 

20. I have finished the job.

   .................................................................................................................................... 

21. I sent the report yesterday.

   .................................................................................................................................... 

22. She bought a diamond necklace.

   .................................................................................................................................... 

23. Somebody had stolen my purse.

   .................................................................................................................................... 

ĐÁP ÁN

1.  Money is collected by John.

2. The window was opened by Anna.

3. Our homework has been done.

4. A question will be asked.

5. The picture can be cut out by him.

6. A lot was eaten by the sheep.

7. Our rooms are not cleaned.

8. The car will not be repaired by William.

9. Was this circle drawn by Sue?

10. Could the dog be fed?

11. English is taught by him.

12. Bananas are being eaten by the child.

13. A letter is being written by her.

14. The servant was published by the master.

15. A book was being written by him.

16. By whom was this letter written?

17. Meal is cooked every day.

18. A blue shirt was worn by him.

19. A house is being built.

20. The job has been finished.

21. The report was sent yesterday.

22. A diamond necklace was bought by her.

23. My purse had been stolen.

........

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động Tiếng Anh 7 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

AMBIENT