RANDOM
14YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 1 Góc ở tâm và số đo cung

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hình học 9 Bài 1 về Góc ở tâm và số đo cung online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3
  • A. \(\stackrel\frown{BD}=80^0\)  và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) > sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • B. \(\stackrel\frown{BD}=80^0\)  và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) < sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • C. \(\stackrel\frown{BD}=85^0\)  sđ\(\stackrel\frown{AB}\) > sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • D. \(\stackrel\frown{BD}=85^0\) và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) < sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. sđ\(\stackrel\frown{AB}=120^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=80^0\)
  • B. sđ\(\stackrel\frown{AB}=130^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=100^0\)
  • C. sđ\(\stackrel\frown{AB}=115^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=80^0\)
  • D. sđ\(\stackrel\frown{AB}=120^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=100^0\)
  • A. Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđ\(\stackrel\frown{BC}\) = sđ\(\stackrel\frown{AC}\) - sđ\(\stackrel\frown{AB}\)
  • B.  Cung lớn có số đo nhỏ hơn 1800
  • C. Góc có đỉnh trùng với tâm được gọi là góc ở tâm
  • D. Cung nhỏ có số đo lớn hơn 1800
 •  
   
  • A. \(120^0\)
  • B. \(100^0\)
  • C. \(130^0\)
  • D. \(90^0\)
YOMEDIA