RANDOM
14YOMEDIA

Hỏi đáp về Góc ở tâm và số đo cung - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 1 Góc ở tâm và số đo cung​  nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (18 câu):

Video-Banner
 • Từ điểm A Nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tuyến AD, AE(D, E là các tiếp điểm )

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nếu đc làm chi tiết dùm mình nha

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa đường tròn đó lấy 2 điểm M và N sao cho cung AM= cung MN = cung NB. Gọi giao điểm của AM với BN là P, của AN với BM là H. Chứng minh:

  a/ PH\perp AB                          b/Tứ giác AMNB là hình gì?Vì sao?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn OA. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H . Vẽ đường tròn (O1) đường kính AH và đường tròn (O2) đường kính HB. Nói CA cắt đường tròn (O1) tại M,nối BC cắt đường tròn (O2) tại N.Nối MN cắt đường tròn (O;R) tại E và F.4.C/m: CE=CF=CH.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A,B là tiếp điểm ). cho biết góc AMB=40độ

  a) tính góc AOB

  b) từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N. chứng minh tam giác OMN là tam giác cân

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho đường tròn (O,R) .Vẽ dây AB=R căn 2.Tính số đo cung nhỏ và cung lớn AB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A,B,C sao cho góc AOB bằng 130 độ và sđAC bằng 65 độ. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Các điểm C, D, E cùng thuộc một cung AB sao cho số đo cung \(BC=\dfrac{1}{6}\) số đo cung BA, số đo cung \(BD=\dfrac{1}{2}\) số đo cung BA, số đo cung \(BE=\dfrac{2}{3}\) số đo cung BA.

  a) Đọc tên các góc ở tâm số đo không lớn hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AE và BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho hình bs.4. Biết \(\widehat{DOA}=120^0\), OA vuông góc với OC, OB vuông góc với OD

  a) Đọc tên các góc ở tâm có số đo nhỏ hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AB và BC

  \(180^0\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho C là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C chia cung lớn AB thành hai cung AC và CB. Chứng rằng cung lớn AB có số đo cung AB = số đo cung AC + số đo cung CB

  Hướng dẫn : Xét 3 trường hợp :

  a) Tia OC nằm trong góc đối đỉnh của góc ở tâm AOB

  b) Tia OC nằm trùng với tia đối của một cạnh của góc ở tâm AOB

  c) Tia OC nằm trong một góc kề bù với góc ở tâm AOB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Trên một đường tròn, có cung AB bằng \(140^0\), cung AD nhận B làm điểm chính giữa, cung CB nhận A làm điểm điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ CD và cung lớn CD ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 99)

  Cho hai đường tròn (O; R) và (O': R) cắt nhau tại A, B. Hãy so sánh R và R' trong các trường hợp sau :

  a) Số đo cung nhỏ AB của (O;R) lớn hơn số đo cung nhỏ AB của (O'; R')

  b) Số đo cung lớn AB của (O;R) nhỏ hơn số đo cung lớn AB của (O'; R')

  c) Số đo hai cung nhỏ bằng nhau.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 99)

  Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm bao nhiêu độ ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 99)

  a) Từ 1 giờ đến 3 giờ thì kim giờ quay được một góc ở tâm bằng bao nhiêu độ ?

  b) Cũng hỏi như thế từ giờ đến 6 giờ ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA