YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 47 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 47 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

a) AC + CB = AB

b) AB + BC = AC

c) BA +AC = BC

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) AC + CB = AB ta có điểm C nằm giữa hai điểm A và B

b) AB + BC = AC ta có điểm B nằm giữa hai điểm A và C

c) BA +AC = BC ta có điểm A nằm giữa hai điểm C và B

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Nguyễn Thanh Trà
  a) Cho 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng AB = 2,7cm, AC = 5cm, BC = 2,3cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
  b) Cho 3 điểm A, B, C sao cho AB = 2cm, AC = 3cm, BC = 4cm. Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không? Vì sao
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Minh

  gọi M và N là 2 điểm nằm giữa 2 đầu của đoạn thẳng AB biết rằng AN=BM so sánh AM và BN

  AI TRẢ LỜI MIK TIK

  TÔI CÓ HANG TRIỆU NGƯỜI BN TRONG FA TÔI SẼ KÊU LAI

  TRẢ LỜI NHA

  À NHỚ VẼ HÌNH NHA TOÁN HÌNH ĐÓ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho 3 điểm A , B , C bất kì. Có thể kết luận điều gì về 3 điểm A, B, C biết

  a) AB = 7,3 cm ; BC = 12,5 cm ; AC = 19,8 cm

  b) AB = 9,2 cm ; BC = 15,4 cm ; AC = 6,2 cm

  c) AB = 9 cm ; BC = 3 cm ; AC = 11 cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1. Cho đoạn thẳng AB=7cm.Trên đoạn AB lấy điểm I sao cho AI=2cm.Tính IB.

  2.Cho 3 điểm A,B,I thẳng hàng;điểm A không nằm giữa 2 điểm B và I.Biết AB=5cm;AI=2cm.Tính IB.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  BD = 5 - 2 = 3 (cm).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA