ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 47 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 47 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

a) AC + CB = AB

b) AB + BC = AC

c) BA +AC = BC

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) AC + CB = AB ta có điểm C nằm giữa hai điểm A và B

b) AB + BC = AC ta có điểm B nằm giữa hai điểm A và C

c) BA +AC = BC ta có điểm A nằm giữa hai điểm C và B

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID