YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Tính IB biết 3 điểm A, B, I thẳng hàng và điểm A không nằm giữa 2 điểm B,I

1. Cho đoạn thẳng AB=7cm.Trên đoạn AB lấy điểm I sao cho AI=2cm.Tính IB.

2.Cho 3 điểm A,B,I thẳng hàng;điểm A không nằm giữa 2 điểm B và I.Biết AB=5cm;AI=2cm.Tính IB.

  bởi Thùy Trang 14/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  Ta có :

  AB =7 cm; AI =2 cm

  Mà AB = AI + IB

  <-> IB= AB-AI

  <-> IB =7-2 = 5 (cm)

  Vậy, IB=5 cm

  Câu 2:

  Ta có : AB = 5cm

  AI=2cm

  Mà AB =AI + IB

  -> IB = AB - AI

  -> IB =5-2=3 (cm)

  Vậy, IB = 3 cm.

    bởi Nguyễn Văn Tịnh 14/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop6
YOMEDIA