OFF
OFF
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Tính: 125.(-24)+ 24.225

125.(-24)+ 24.225

  bởi NgGiángMy 26/12/2022
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (2)

 • 125.(-24)+24.255

  =(-125).24+24.255

  =24.[(-125)+255]

  =24.130

  3120

    bởi Bùi Minh 01/01/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 125.[-24].+24.225

  = 125.-24+24.225

  = [-125].24 +24.225

  = 24. [ -125+225]

  = 24. 100

  = 2400

   

    bởi Lê Ngọc mi 02/01/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NETLINK
QUẢNG CÁO
ON