ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.1 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 8.1 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng.

AB BC AC
10 3 ...
12 ... 5
... 7 8

 

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

AB BC AC
10 3 7
12 7 5
15 7 8

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF