ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 49 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 49 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong mỗi trường hợp sau hãy vẽ hình và cho biết điểm A, B,M có thẳng hàng không?

a) AM = 3,1cm, MB = 2,9 cm; AB = 6cm

b) AM = 3,1 cm; MB = 2,9cm; AB = 5cm

c) AM = 3,1cm; MB = 2,9cm; AB = 7cm

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: AM + MB = 3,1 + 2,9 = 6cm (hình 49a)

Vì AM + MB = AB = 6cm nên ba điểm A, B, M thẳng hàng

b) Ta có: AM + MB = 3,1 + 2,9 = 6cm (hình 49b)

Vì AM + MB > AB = 5cm nên ba điểm A, B, M không thẳng hàng

c) Ta có: AM + MB = 3,1 + 2,9 = 6cm

Mà AB = 7cm nên không xảy ra trường hợp này

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF