OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 51 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 51 tr 122 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V,A,T sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51

Ta có TA+ VA = TV (Vì 1+2=3), nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Trên tia Ox vẽ 3 điểm A,B,C sao cho OA=4cm, OB=6cm, OC=8cm

  a)Tính độ dài các đoạn thẳng AB,BC

  b)Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không?Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  1,Cho đoạn thẳng CD=5cm . Trên đoạn thẳng này lấy 2 điểm I và K sao cho CI = 1 cm ; ĐK=3cm

  a, Điểm K có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD ko ? Vì sao ?

  b, Chứng tỏ rằng I là trung điểm CK?

  2,Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA . Chứng tỏ rằng OM=(OA+OB) : 2

  3,Cho đoạn thẳng AB , điểm O thuộc tia đối của tia AB . Gọi M,N thứ tự là trung điểm của OA,OB

  a,Chứng tỏ rằng OA<OB

  b,Trong 3 điểm O,M,N điểm nào là nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao ?

  c, Chứng tỏ rằng M,N = AB/2

  4, Cho điểm O di động trên đoạn thẳng AB .TÌm vị trí của điểm O để :

  a, Tổng AB+BO đạt giá trị nhỏ nhất

  b,Tổng AB+BO=2.BO

  c,Tổng AB+BO=3BO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE
  Mai Rừng

  (Bạn nào rảnh thì nêu cách giải giùm nghe!vui)Cho đoạn thẳng BA .Trên đoạn thẳng lấy điểm C bất kì.Gọi Y là trung điểm của BC , H là trung điểm của CA.Nếu YH = 20 cm thì BA bằng:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  trên tia Ox lấy 2 điểm M,N sao cho OM = 5,ON = 9

  a/ trong 3 điểm M,O,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

  b/ tính doạn MN.So sánh OM và MN

  c/ điển M có phải là trung điểm của ON hay không ? vì sao ?

  d/ trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3.Tính đoạn ME ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA
  Bảo Lộc

  cho đoạn AB =8cm,C là 1 điểm nằm giữa A và B sao cho AC=3cm.gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AC gọi N là trung điểm của đoạn thẳng CB

  a,hỏi trong 3 điểm M,C,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại .vì sao

  b,gọi E là trung điêm cua MN.so sánh MN và EB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF