YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 133 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tuỳ ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài của các đoạn AB, BC, AC

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử vẽ điểm B nằm giữa A và C.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 • Cách 1: Đo độ dài đoạn AB, BC rồi tính AC = AB + BC.
 • Cách 2: Đo độ dài đoạn AC, BC rồi tính AB = AC – BC.
 • Cách 3: Đo độ dài đoạn AC, AB rồi tính BC = AC – AB.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Truc Ly
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất ? Hai hình nào có chu vi bằng nhau ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu hằng
  Bài 49 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng hay không ?

  a) AM = 3,1 cm, MB = 2,9 cm, AB = 6 cm

  b) AM = 3,1 cm, MB = 2,9 cm, AB = 5cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Cho ba điểm A, B, M biết AM = 3,7 cm; MB = 2,3 cm, AB = 5 cm. Chứng tỏ rằng :

  a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

  b) Ba điểm A, B, M không thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu :

  a) AC + CB = AB

  b) AC + BC = AC

  c) BA + AC = BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 133)

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11 cm. Điểm M nằm giữa A và B

  Biết rằng MB - MA = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA