OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 133 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tuỳ ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài của các đoạn AB, BC, AC

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử vẽ điểm B nằm giữa A và C.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 • Cách 1: Đo độ dài đoạn AB, BC rồi tính AC = AB + BC.
 • Cách 2: Đo độ dài đoạn AC, BC rồi tính AB = AC – BC.
 • Cách 3: Đo độ dài đoạn AC, AB rồi tính BC = AC – AB.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất ? Hai hình nào có chu vi bằng nhau ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 49 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng hay không ?

  a) AM = 3,1 cm, MB = 2,9 cm, AB = 6 cm

  b) AM = 3,1 cm, MB = 2,9 cm, AB = 5cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA
  Nguyễn Anh Hưng
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Cho ba điểm A, B, M biết AM = 3,7 cm; MB = 2,3 cm, AB = 5 cm. Chứng tỏ rằng :

  a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

  b) Ba điểm A, B, M không thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu :

  a) AC + CB = AB

  b) AC + BC = AC

  c) BA + AC = BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA
  Nguyễn Hoài Thương
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 133)

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11 cm. Điểm M nằm giữa A và B

  Biết rằng MB - MA = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON